O SZKOLENIU

Transakcje towarowe w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT

Pomimo że transakcje wewnątrzwspólnotowe występują w Polsce od roku 2004, to wciąż budzą szereg wątpliwości. Od czasu do czasu mają również miejsce zmiany w przepisach oraz zapadają istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ostatnim takie istotne orzeczenie zapadło w stosunku do wadliwych polskich przepisów dotyczących korekt podatku naliczonego z tytułu WNT (tzw. szyku rozwartego), co skutkuje zmianą przepisów w tym zakresie od października 2021 r.

Zmiany przepisów dotyczyć będą też:

– korekt in minus w przypadku WNT,

– rozliczania transakcji łańcuchowych.

Wątpliwości budzą też transakcje nabycia towarów z Wielkiej Brytanii w przypadku gdy import tych towarów następuje „po drodze” w innych państwach UE.

Podatnicy ścierają się również często z organami podatkowymi w zakresie zastosowania stawki VAT 0% dla WDT, w szczególności odnośnie dokumentowania tych transakcji. W tym zakresie warto bronić swojego stanowiska wszelkimi dostępnymi środkami, w szczególności wskazując korzystne interpretacje KIS.

W trakcie szkolenia zapewne uda nam się rozwiać szereg tych oraz innych wątpliwości, a także zaprezentować planowane zmiany w przepisach.

Serdecznie zapraszamy.

 

Transakcje towarowe w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) kiedy występuje WNT? – definicja WNT,
b) transakcyjne WNT,

c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

d) przemieszczenia towarów własnych, które nie stanowią WNT,

e) nabycie towarów transportowanych z krajów trzecich (spoza UE) a obowiązek rozliczenia WNT,
f) obowiązek podatkowy w WNT,
g) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) zapłata a obowiązek podatkowy WNT,
i) podstawa opodatkowania w WNT,

j) odliczenie VAT z tytułu WNT:

– warunki odliczenia podatku VAT z tytułu WNT,

– korekta podatku naliczonego z tytułu WNT – orzeczenie TSUE oraz zmiana przepisów od października 2021 r.

– obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,

– moment dokonania korekty in plus w WNT od stycznia 2021 r.

– moment dokonania korekty in minus w WNT od października 2021 r.

k) kurs walutowy dla wykazania WNT

– kurs walutowy dla wykazania obowiązku podatkowego,

– kurs walutowy dla korekty WNT – przyczyna korekty a kurs walutowy,

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) kiedy występuje WDT? – definicja WDT,

b) WDT a należyta staranność podatnika w kontekście zaostrzenia przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych od 2020 r.,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
d) przemieszczenia towarów własnych, które nie stanowią WDT,

e) czy transakcje nieodpłatnej dostawy towarów stanowią WDT?,
f) moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT,
g) zaliczka na WDT a obowiązek podatkowy,
h) podstawa opodatkowania w WDT,
i) warunki stosowania stawki 0% VAT z tytułu WDT:

– dokumentacja w świetle krajowych oraz unijnych przepisów,

– orzecznictwo sądów administracyjnych,

j) moment wykazania korekty WDT,

k) kurs waluty dla wykazania WDT:

– kurs walutowy dla wykazania obowiązku podatkowego,

– kurs walutowy dla korekty WDT – przyczyna korekty a kurs walutowy,

3. Przemieszczenie towarów w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT i WNT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

a) co to jest procedura „call-of-stock”?

b) warunki korzystania z procedury „call-of-stock”,

c) korzyści procedury „call-of-stock”,

d) moment rozpoznania WNT i WDT w ramach procedury „call-of-stock”,

e) obowiązki sprawozdawcze w ramach procedury „call-of-stock”

4. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów – nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

a) kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

– dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

– nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

– nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

– nabycie towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

– czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

– nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

– zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

c) odliczenie podatku VAT z tytułu nabyć towarów w przypadku rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – zmiana przepisów od października 2021 r.

5. Transakcje łańcuchowe z uwzględnieniem transakcji trójstronnych uproszczonych w obrocie wewnątrzwspólnotowym:
a) co to jest transakcja łańcuchowa w rozumieniu podatkowym?

b) zasady podatkowania poszczególnych dostaw w ramach transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych,
c) pojęcie organizatora transportu,

d) zmiana przepisów dotycząca opodatkowania transakcji łańcuchowych od października 2021 r.

e) możliwości stosowania procedury uproszczonej (transakcje trójstronne uproszczone):

– warunki wystąpienia transakcji trójstronnej uproszczonej,

– obowiązki poszczególnych uczestników transakcji trójstronnej uproszczonej,

– właściwe dokumentowanie transakcji trójstronnej uproszczonej,

– właściwe wykazanie transakcji trójstronnej uproszczonej w VAT-UE oraz w JPK_V7,

– skutki podatkowe niewłaściwego dokumentowania i wykazania transakcji trójstronnej uproszczonej.

 

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

249 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

1.09.2021 | 10:30-15:30

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Transakcje towarowe w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT

  Pomimo że transakcje wewnątrzwspólnotowe występują w Polsce od roku 2004, to wciąż budzą szereg wątpliwości. Od czasu do czasu mają również miejsce zmiany w przepisach oraz zapadają istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ostatnim takie istotne orzeczenie zapadło w stosunku do wadliwych polskich przepisów dotyczących korekt podatku naliczonego z tytułu WNT (tzw. szyku rozwartego), co skutkuje zmianą przepisów w tym zakresie od października 2021 r.

  Zmiany przepisów dotyczyć będą też:

  – korekt in minus w przypadku WNT,

  – rozliczania transakcji łańcuchowych.

  Wątpliwości budzą też transakcje nabycia towarów z Wielkiej Brytanii w przypadku gdy import tych towarów następuje „po drodze” w innych państwach UE.

  Podatnicy ścierają się również często z organami podatkowymi w zakresie zastosowania stawki VAT 0% dla WDT, w szczególności odnośnie dokumentowania tych transakcji. W tym zakresie warto bronić swojego stanowiska wszelkimi dostępnymi środkami, w szczególności wskazując korzystne interpretacje KIS.

  W trakcie szkolenia zapewne uda nam się rozwiać szereg tych oraz innych wątpliwości, a także zaprezentować planowane zmiany w przepisach.

  Serdecznie zapraszamy.

   

  Transakcje towarowe w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT

  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  a) kiedy występuje WNT? – definicja WNT,
  b) transakcyjne WNT,

  c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

  d) przemieszczenia towarów własnych, które nie stanowią WNT,

  e) nabycie towarów transportowanych z krajów trzecich (spoza UE) a obowiązek rozliczenia WNT,
  f) obowiązek podatkowy w WNT,
  g) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  h) zapłata a obowiązek podatkowy WNT,
  i) podstawa opodatkowania w WNT,

  j) odliczenie VAT z tytułu WNT:

  – warunki odliczenia podatku VAT z tytułu WNT,

  – korekta podatku naliczonego z tytułu WNT – orzeczenie TSUE oraz zmiana przepisów od października 2021 r.

  – obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,

  – moment dokonania korekty in plus w WNT od stycznia 2021 r.

  – moment dokonania korekty in minus w WNT od października 2021 r.

  k) kurs walutowy dla wykazania WNT

  – kurs walutowy dla wykazania obowiązku podatkowego,

  – kurs walutowy dla korekty WNT – przyczyna korekty a kurs walutowy,

  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  a) kiedy występuje WDT? – definicja WDT,

  b) WDT a należyta staranność podatnika w kontekście zaostrzenia przepisów dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych od 2020 r.,
  c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
  d) przemieszczenia towarów własnych, które nie stanowią WDT,

  e) czy transakcje nieodpłatnej dostawy towarów stanowią WDT?,
  f) moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT,
  g) zaliczka na WDT a obowiązek podatkowy,
  h) podstawa opodatkowania w WDT,
  i) warunki stosowania stawki 0% VAT z tytułu WDT:

  – dokumentacja w świetle krajowych oraz unijnych przepisów,

  – orzecznictwo sądów administracyjnych,

  j) moment wykazania korekty WDT,

  k) kurs waluty dla wykazania WDT:

  – kurs walutowy dla wykazania obowiązku podatkowego,

  – kurs walutowy dla korekty WDT – przyczyna korekty a kurs walutowy,

  3. Przemieszczenie towarów w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT i WNT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

  a) co to jest procedura „call-of-stock”?

  b) warunki korzystania z procedury „call-of-stock”,

  c) korzyści procedury „call-of-stock”,

  d) moment rozpoznania WNT i WDT w ramach procedury „call-of-stock”,

  e) obowiązki sprawozdawcze w ramach procedury „call-of-stock”

  4. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów – nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

  a) kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

  – dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

  – nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

  – nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

  – nabycie towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

  – czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

  – nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

  b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

  – zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

  c) odliczenie podatku VAT z tytułu nabyć towarów w przypadku rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – zmiana przepisów od października 2021 r.

  5. Transakcje łańcuchowe z uwzględnieniem transakcji trójstronnych uproszczonych w obrocie wewnątrzwspólnotowym:
  a) co to jest transakcja łańcuchowa w rozumieniu podatkowym?

  b) zasady podatkowania poszczególnych dostaw w ramach transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych,
  c) pojęcie organizatora transportu,

  d) zmiana przepisów dotycząca opodatkowania transakcji łańcuchowych od października 2021 r.

  e) możliwości stosowania procedury uproszczonej (transakcje trójstronne uproszczone):

  – warunki wystąpienia transakcji trójstronnej uproszczonej,

  – obowiązki poszczególnych uczestników transakcji trójstronnej uproszczonej,

  – właściwe dokumentowanie transakcji trójstronnej uproszczonej,

  – właściwe wykazanie transakcji trójstronnej uproszczonej w VAT-UE oraz w JPK_V7,

  – skutki podatkowe niewłaściwego dokumentowania i wykazania transakcji trójstronnej uproszczonej.

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  249 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  1.09.2021 | 10:30-15:30

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!