O SZKOLENIU

Transakcje rajowe i ceny transferowe (identyfikacja podmiotów rajowych, procedura należytej staranności)

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 0,5 mln zł dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

 

Przepisy ustaw nakazują by podatnicy dokonywali weryfikacji kontrahentów, czy dokonują oni rozliczeń z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowych. Weryfikacja kontrahentów powinna być przeprowadzana z zachowaniem należytej staranności.

 

W sytuacji jeśli:

·         weryfikacja nie zostanie przeprowadzona;

·         podatnik nie wykaże, że dochował należytej staranności;

·         w wyniku weryfikacji okaże się, że kontrahent dokonuje rozliczeń z „podmiotami rajowymi”;

– to polskiego podatnika będzie obowiązywało domniemanie, że rzeczywistym właścicielem z tytułu transakcji jest podmiot rajowy. W efekcie konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla tej transakcji. Domniemanie rzeczywistego właściciela w „raju podatkowym” jest możliwe do obalenia.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z nowymi regulacjami oraz gotowych rozwiązań służących weryfikacji kontrahentów i w zakresie dochowania należytej staranności.

 

Z uwagi na niski 0,5 mln próg dokumentacyjny regulacje dotykają nawet najmniejszych podatników. Stąd każdy przedsiębiorca powinien przygotować się do wyzwań związanych z ich wykonaniem. W toku szkolenia uczestnicy poznają także ryzyka związane z nowymi regulacjami oraz dowiedzą się, w jaki sposób weryfikować kontrahentów i obalać domniemanie rzeczywistego właściciela z siedzibą w „raju podatkowym”.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 

1.       Czym są „raje podatkowe”?

2.       Na czym polega nowelizacja przepisów związanych z dokumentowaniem transakcji z „podmiotami rajowymi””

3.       W jaki sposób identyfikować podmioty „rajowe”?

4.       Kim jest rzeczywisty właściciel?

5.       Jakie zasady dochowywania należytej staranność w cenach transferowych obowiązują podatników?

6.       Na czym polegają zagrożenia wynikające z nowych regulacji?

7.       Co zawierać powinna procedura należytej staranności?

8.       Omówienie dobrych praktyk w cenach transferowych.

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ kordiak

  cena szkolenia

  199 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  24.09.2021 | 10:00-13:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

   O SZKOLENIU

   Transakcje rajowe i ceny transferowe (identyfikacja podmiotów rajowych, procedura należytej staranności)

   Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 0,5 mln zł dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

    

   Przepisy ustaw nakazują by podatnicy dokonywali weryfikacji kontrahentów, czy dokonują oni rozliczeń z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowych. Weryfikacja kontrahentów powinna być przeprowadzana z zachowaniem należytej staranności.

    

   W sytuacji jeśli:

   ·         weryfikacja nie zostanie przeprowadzona;

   ·         podatnik nie wykaże, że dochował należytej staranności;

   ·         w wyniku weryfikacji okaże się, że kontrahent dokonuje rozliczeń z „podmiotami rajowymi”;

   – to polskiego podatnika będzie obowiązywało domniemanie, że rzeczywistym właścicielem z tytułu transakcji jest podmiot rajowy. W efekcie konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla tej transakcji. Domniemanie rzeczywistego właściciela w „raju podatkowym” jest możliwe do obalenia.

    

   Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z nowymi regulacjami oraz gotowych rozwiązań służących weryfikacji kontrahentów i w zakresie dochowania należytej staranności.

    

   Z uwagi na niski 0,5 mln próg dokumentacyjny regulacje dotykają nawet najmniejszych podatników. Stąd każdy przedsiębiorca powinien przygotować się do wyzwań związanych z ich wykonaniem. W toku szkolenia uczestnicy poznają także ryzyka związane z nowymi regulacjami oraz dowiedzą się, w jaki sposób weryfikować kontrahentów i obalać domniemanie rzeczywistego właściciela z siedzibą w „raju podatkowym”.

    

   Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

    

   1.       Czym są „raje podatkowe”?

   2.       Na czym polega nowelizacja przepisów związanych z dokumentowaniem transakcji z „podmiotami rajowymi””

   3.       W jaki sposób identyfikować podmioty „rajowe”?

   4.       Kim jest rzeczywisty właściciel?

   5.       Jakie zasady dochowywania należytej staranność w cenach transferowych obowiązują podatników?

   6.       Na czym polegają zagrożenia wynikające z nowych regulacji?

   7.       Co zawierać powinna procedura należytej staranności?

   8.       Omówienie dobrych praktyk w cenach transferowych.

    PROWADZĄCY

    MICHAŁ kordiaK

    cena szkolenia

    199 + VAT

    Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

    Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

    Data | czas trwania

    24.09.2021 | 10:00-13:00

    formularz kontaktowy

     KONTAKT

     Masz więcej pytań? 

     Napisz do nas!

     Lub zadzwoń!

     Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!