O SZKOLENIU

Slim VAT od 2021 r.

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wdrożeniem pakietu zmian w ustawie o VAT, które mają – zgodnie z założeniami – wyeliminować obciążenia administracyjne w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników, a tym samym ułatwić pracę działów finansowo-księgowych.

Pakiet zmian w podatku VAT został nazwany przez resort pakietem „SLIM VAT”. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów „simple, local and modern”. Czy rzeczywiście wprowadzona nowelizacja wpłynie na to, że podatkowi VAT będzie w końcu bliżej do podatku prostego w obsłudze, dostosowanego do lokalnej specyfiki państwa w którym funkcjonuje, i wreszcie – podatku nowoczesnego?

Zmiany w VAT zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2021 r. Oznacza to, że od roku 2021 podatnicy powinni być gotowi na szereg nowych zasad opodatkowania w podatku VAT. Pakiet SLIM VAT to nie jedyne zmiany, które planuje resort w podatku VAT, pojawić się mają także istotne zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE) oraz podatku akcyzowego.

Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzialnych za finanse w firmie.

I. Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w związku z wystawianiem faktur korygujących:

  • Podsumowanie przepisów w zakresie wykazywania faktur korygujących w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
   • moment rozliczenia korekt podatku VAT in plus i in minus w zależności od przyczyny korekty
   • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a moment wykazania korekty VAT,
   • brak potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a możliwość wykazania korekty podatku VAT in minus,
  • Nowe zasady korekty podatku VAT wynikającego z faktur korygujących in minus od 2021 r.
   • brak obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę:
    • jakie dokumenty będą uprawniać do korekty VAT u sprzedawcy?,
    • brak dokumentacji dotyczącej korekty, a moment dokonania korekty podatku należnego?,
    • okres rozliczeniowy dokonywania korekty podatku VAT naliczonego – radykalna zmiana przepisów,
    • przepisy przejściowe umożliwiające rozliczanie zasad wg zasad dotychczasowych,
   • określenie zasad rozliczania faktur korygujących in plus:
    • okres rozliczeniowy, w którym zostanie rozliczony zwiększony podatek należny,
    • specyficzne określenie okresu rozliczeniowego dla korekty podstawy opodatkowania w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

II. Możliwość stosowania jednolitych zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT, PIT i CIT

   • Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT do końca 2020 r.:
    • kurs walutowy w podatku VAT:
     • kurs waluty dla faktury sprzedaży – moment wystawienia czy moment powstania obowiązku podatkowego?
     • faktury zakupu – kurs waluty dla transakcji z odwrotnym obciążeniem (WNT, import usług itp.),
    • kurs walutowy – podatku VAT a podatek dochodowy,
   • Kurs waluty dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.:
    • nowe możliwości wyboru zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT,
    • okres czasu stosowana wybranej metody stosowania kursu walutowego,
    • nowe zasady stosowania kursu walutowego a faktury korygujące.
    • nowe zasady stosowania kursu walutowego – podatek VAT a podatek dochodowy,

   III. Nowe reguły opodatkowania zaliczki na eksport towarów:

    • Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów do końca 2020 roku:
     • otrzymanie zaliczki a termin wywozu towarów – możliwość stosowania stawki VAT 0%,
     • korygowanie stawki VAT 0% w przypadku opóźnienia wywozu towarów,
     • specyfika procesu produkcyjnego a stosowanie stawki VAT 0% dla zaliczki na eksport towarów.
    • Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów od 2021 roku:
     • zmiana dotycząca okresu czasu pomiędzy otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów dająca możliwość zastosowania stawki VAT 0%,
     • specyfika procesu produkcyjnego a możliwość zastosowania stawki VAT 0% dla zaliczki na eksport towarów przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie – czy nadal będzie znajdował zastosowanie?

   IV. Odliczenie podatku VAT – wydłużenie czasu na odliczenia podatku VAT

    • Ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT naliczonego w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
     • warunki dające prawo do odliczenia VAT naliczonego,
     • moment otrzymania faktury – jak prawidłowo określić datę wpływy faktury zakupu?
     • ustalenie daty wpływu faktury zakupu:
      • faktury dostarczane przez kontrahentów do siedziby/biura firmy,
      • faktury odbierane przez pracowników,
      • faktury odbierane przez pracowników w ramach delegacji,
      • faktury odbierane przez firmy zewnętrzne lub inne podmioty trzecie (zleceniobiorcy itp.).
     • moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe, w których można dokonać odliczenia podatku  VAT naliczonego.
    • Modyfikacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego od 2021 r.
     • moment odbioru faktury zakupu a kolejne okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2021 r.

   V. Nowe możliwości odliczenia VAT naliczonego wynikającego z nabycia usług noclegowych

    • Nowe możliwości odliczania podatku VAT od usług noclegowych od 2021 r.
     •  przypadki, w których będzie możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z nabycia usług noclegowych od 2021 roku.

   VI. Zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

    • Określenie limitu kwotowego dla obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności wg przepisów obowiązujących od 2021 r.
     • likwidacja odniesienia do limitu kwotowego określonego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
     • określenie zasad obliczania limitu stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla faktur wystawionych w walucie obcej.
    • Rozszerzenie stosowania kompensat dla wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.:
     • zasady stosowania potrąceń wierzytelności dla wykonania obowiązku podzielonej płatności w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
     • korzystna dla podatników modyfikacja możliwości zastosowania kompensaty dla wykonania obowiązku podzielonej płatności od 2021 r.
    • Możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych z tytułu importu towarów na rzecz agencji celnych od 2021 r.

   VII. Zmiana danych na „Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych

    • Zmiany zakresu danych o rachunkach bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.
     • rachunki bankowe publikowane w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.
     • ograniczenie publikowania niektórych danych wrażliwych w rejestrze podatników VAT czynnych.

    VIII. Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) od 2021 roku

     • Zasady wydawania WIS od 2021 r.
      •  a nomenklatury statystyczne stosowane dla klasyfikowania towarów w wydawanych WIS od 2021 r.,
      • wydawanie WIS gdy stan faktyczny dotyczy sytuacji objętej kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
      • modyfikacja zakresu ochronnego charakteru WIS.

    IX. Pozostałe zmiany – modyfikacje korygujące wadliwie uchwalone przepisy:

     • Redakcyjna korekta przepisów dotyczących zwolnienia z VAT stosowanego przez rolników ryczałtowych,
     • Odniesienie do przepisów Ordynacji podatkowej w przypadku postępowania dotyczącego stosowania kar pieniężnych za błędy w JPK_V7,
     • Modyfikacja w zakresie zasad nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT,
     • Modyfikacja zasad braku zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów.

    X. Modyfikacja procedury TAX FREE

     • Procedura TAX FREE na zasadach określonych w przepisach od 2021 r.:
      • modyfikacja definicji procedury TAX FREE,
      • modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji dostawy towarów objętej procedurą TAX FREE,
      • utworzenie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dla potrzeb systemu TAX FREE,
      • modyfikacja gromadzenia dokumentacji w przypadku stosowania zwrotu podatku podróżnym w ramach procedury TAX FREE.

    PROWADZĄCY

    MICHAŁ KRAWCZYK

    cena szkolenia

    279 + VAT

    Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

    Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

    Data | czas trwania

    11.12.2020 | 10:00-14:00

    FORMULARZ KONTAKTOWY

     KONTAKT

     Masz więcej pytań? 

     Napisz do nas!

     Lub zadzwoń!

     Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

     OFERTA SZKOLEŃ
     PRAWO PODATKOWE

     NASI TRENERZY

     O AKADEMII

     O SZKOLENIU

     FAKTURY ORAZ FAKTURY KORYGUJĄCE
     W ŚWIETLE ZMIAN
     OD 2021 R.

     Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wdrożeniem pakietu zmian w ustawie o VAT, które mają – zgodnie z założeniami – wyeliminować obciążenia administracyjne w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników, a tym samym ułatwić pracę działów finansowo-księgowych.

     Pakiet zmian w podatku VAT został nazwany przez resort pakietem „SLIM VAT”. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów „simple, local and modern”. Czy rzeczywiście wprowadzona nowelizacja wpłynie na to, że podatkowi VAT będzie w końcu bliżej do podatku prostego w obsłudze, dostosowanego do lokalnej specyfiki państwa w którym funkcjonuje, i wreszcie – podatku nowoczesnego?

     Zmiany w VAT zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2021 r. Oznacza to, że od roku 2021 podatnicy powinni być gotowi na szereg nowych zasad opodatkowania w podatku VAT. Pakiet SLIM VAT to nie jedyne zmiany, które planuje resort w podatku VAT, pojawić się mają także istotne zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE) oraz podatku akcyzowego.

     Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzialnych za finanse w firmie.

     I. Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w związku z wystawianiem faktur korygujących:

     • Podsumowanie przepisów w zakresie wykazywania faktur korygujących w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
      • moment rozliczenia korekt podatku VAT in plus i in minus w zależności od przyczyny korekty
      • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a moment wykazania korekty VAT,
      • brak potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a możliwość wykazania korekty podatku VAT in minus,
     • Nowe zasady korekty podatku VAT wynikającego z faktur korygujących in minus od 2021 r.
      • brak obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę:
       • jakie dokumenty będą uprawniać do korekty VAT u sprzedawcy?,
       • brak dokumentacji dotyczącej korekty, a moment dokonania korekty podatku należnego?,
       • okres rozliczeniowy dokonywania korekty podatku VAT naliczonego – radykalna zmiana przepisów,
       • przepisy przejściowe umożliwiające rozliczanie zasad wg zasad dotychczasowych,
      • określenie zasad rozliczania faktur korygujących in plus:
       • okres rozliczeniowy, w którym zostanie rozliczony zwiększony podatek należny,
       • specyficzne określenie okresu rozliczeniowego dla korekty podstawy opodatkowania w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

     II. Możliwość stosowania jednolitych zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT, PIT i CIT

      • Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT do końca 2020 r.:
       • kurs walutowy w podatku VAT:
        • kurs waluty dla faktury sprzedaży – moment wystawienia czy moment powstania obowiązku podatkowego?
        • faktury zakupu – kurs waluty dla transakcji z odwrotnym obciążeniem (WNT, import usług itp.),
       • kurs walutowy – podatku VAT a podatek dochodowy,
      • Kurs waluty dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.:
       • nowe możliwości wyboru zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT,
       • okres czasu stosowana wybranej metody stosowania kursu walutowego,
       • nowe zasady stosowania kursu walutowego a faktury korygujące.
       • nowe zasady stosowania kursu walutowego – podatek VAT a podatek dochodowy,

       III. Nowe reguły opodatkowania zaliczki na eksport towarów:

       • Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów do końca 2020 roku:
        • otrzymanie zaliczki a termin wywozu towarów – możliwość stosowania stawki VAT 0%,
        • korygowanie stawki VAT 0% w przypadku opóźnienia wywozu towarów,
        • specyfika procesu produkcyjnego a stosowanie stawki VAT 0% dla zaliczki na eksport towarów.
       • Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów od 2021 roku:
        • zmiana dotycząca okresu czasu pomiędzy otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów dająca możliwość zastosowania stawki VAT 0%,
        • specyfika procesu produkcyjnego a możliwość zastosowania stawki VAT 0% dla zaliczki na eksport towarów przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie – czy nadal będzie znajdował zastosowanie?

       IV. Odliczenie podatku VAT – wydłużenie czasu na odliczenia podatku VAT

       • Ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT naliczonego w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
        • warunki dające prawo do odliczenia VAT naliczonego,
        • moment otrzymania faktury – jak prawidłowo określić datę wpływy faktury zakupu?
        • ustalenie daty wpływu faktury zakupu:
         • faktury dostarczane przez kontrahentów do siedziby/biura firmy,
         • faktury odbierane przez pracowników,
         • faktury odbierane przez pracowników w ramach delegacji,
         • faktury odbierane przez firmy zewnętrzne lub inne podmioty trzecie (zleceniobiorcy itp.).
        • moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe, w których można dokonać odliczenia podatku  VAT naliczonego.
       • Modyfikacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego od 2021 r.
        • moment odbioru faktury zakupu a kolejne okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2021 r.

       V. Nowe możliwości odliczenia VAT naliczonego wynikającego z nabycia usług noclegowych

       • Nowe możliwości odliczania podatku VAT od usług noclegowych od 2021 r.
        •  przypadki, w których będzie możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z nabycia usług noclegowych od 2021 roku.

       VI. Zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

       • Określenie limitu kwotowego dla obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności wg przepisów obowiązujących od 2021 r.
        • likwidacja odniesienia do limitu kwotowego określonego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
        • określenie zasad obliczania limitu stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla faktur wystawionych w walucie obcej.
       • Rozszerzenie stosowania kompensat dla wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.:
        • zasady stosowania potrąceń wierzytelności dla wykonania obowiązku podzielonej płatności w przepisach obowiązujących do końca 2020 r.
        • korzystna dla podatników modyfikacja możliwości zastosowania kompensaty dla wykonania obowiązku podzielonej płatności od 2021 r.
       • Możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych z tytułu importu towarów na rzecz agencji celnych od 2021 r.

       VII. Zmiana danych na „Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych

       • Zmiany zakresu danych o rachunkach bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.
        • rachunki bankowe publikowane w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.
        • ograniczenie publikowania niektórych danych wrażliwych w rejestrze podatników VAT czynnych.

        VIII. Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) od 2021 roku

        • Zasady wydawania WIS od 2021 r.
         •  a nomenklatury statystyczne stosowane dla klasyfikowania towarów w wydawanych WIS od 2021 r.,
         • wydawanie WIS gdy stan faktyczny dotyczy sytuacji objętej kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
         • modyfikacja zakresu ochronnego charakteru WIS.

        IX. Pozostałe zmiany – modyfikacje korygujące wadliwie uchwalone przepisy:

        • Redakcyjna korekta przepisów dotyczących zwolnienia z VAT stosowanego przez rolników ryczałtowych,
        • Odniesienie do przepisów Ordynacji podatkowej w przypadku postępowania dotyczącego stosowania kar pieniężnych za błędy w JPK_V7,
        • Modyfikacja w zakresie zasad nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT,
        • Modyfikacja zasad braku zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów.

        X. Modyfikacja procedury TAX FREE

         • Procedura TAX FREE na zasadach określonych w przepisach od 2021 r.:
          • modyfikacja definicji procedury TAX FREE,
          • modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji dostawy towarów objętej procedurą TAX FREE,
          • utworzenie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dla potrzeb systemu TAX FREE,
        • modyfikacja gromadzenia dokumentacji w przypadku stosowania zwrotu podatku podróżnym w ramach procedury TAX FREE.

        PROWADZĄCY

        MICHAŁ KRAWCZYK

        cena szkolenia

        279 + VAT

        Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

        Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

        Data | czas trwania

        20.01.2020 | 10:00-14:00

        formularz kontaktowy

         KONTAKT

         Masz więcej pytań? 

         Napisz do nas!

         Lub zadzwoń!

         Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

         OFERTA SZKOLEŃ
         PRAWO PODATKOWE

         NASI TRENERZY

         O AKADEMII