O SZKOLENIU

Samochód w firmie – kompleksowa analiza rozliczeń w podatkach VAT, CIT i PIT

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie skutków podatkowych związanych z posiadaniem samochodu w firmie. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące samochodów, w tym m.in. nowe zasady rozliczeń CIT i PIT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., obowiązki na gruncie przepisów o podatku u źródła, a także zasady opodatkowania przekazywania pracownikom samochodów służbowych na cele prywatne. Dodatkowo uczestnik szkolenia pozyska informacje o najnowszych interpretacjach i orzeczeniach dotyczących samochodu w firmie.

Szkolenie ze względu na swój przekrojowy charakter adresowane jest do księgowych, pracowników księgowości dokonujących rozliczeń z korzystania z aut, pracowników działów kadr, a także osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z samochodów służbowych.

 

Program szkolenia

1.       Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od 1 stycznia 2019 r.

a)       Ograniczenia w rozpoznawaniu w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodu

·         Koszty eksploatacji – przykłady stosowania ograniczeń

·         Koszty eksploatacji a samochody ciężarowe, specjalne i wykorzystywane w firmie przez Vatowców zwolnionych

b)      Samochód prywatny w jednoosobowej działalności gospodarczej

·         Limitowanie w KUP wydatków związanych z używaniem samochodu

·         Brak obowiązku prowadzenia tzw. kilometrówki

·         Ubezpieczenia samochodu w kosztach podatkowych

·         Współwłasność samochodu a prawo do kosztów podatkowych

·         Co jeżeli samochód jest użyczony lub pożyczony?

c)       Lessing operacyjny samochodu

·         Jak ustalić wartość samochodu i proporcję na potrzeby wyliczenia kosztów uzyskania przychodów?

·         Jakie opłaty z umów leasingu mogą w całości być kosztem podatkowym?

·         Co z kosztami eksploatacji pojazdu związanymi z umową leasingu?

·         Umowy leasingu zawarte przed 1 stycznia 2018 r. a zmiany tych umów

·         Czy umowa leasingu może zostać uznana za schemat podatkowy?

d)      Najem długoterminowy i krótkoterminowy

·         Jak określić wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia?

e)      Ubezpieczenia samochodu:

·         Jakie ubezpieczenia są w całości kosztem podatkowym, a jakie należy limitować proporcją?

·         Czy ubezpieczenia dobrowolne typu GAP są w całości kosztem podatkowym?

f)        Amortyzacja samochodu od 1 stycznia 2019 r.

·         Podniesienie limitu amortyzacji do kwoty 150 tyś zł.

·         Zmiany zasad rozpoznawania kosztów przy sprzedaży samochodów

2.       Samochód a podatek u źródła

a)       Definicja urządzenia przemysłowego

b)      Kiedy trzeba potrącać podatek u źródła od wynajmu/leasingu samochodu?

c)       Jak działa ubruttowienie?

d)      Należyta staranność według nowych przepisów

3.       Samochód jako środek trwały w firmie

a)       Definicja samochodu osobowego

b)      Zasady ustalania wartości początkowej

c)       Ulepszenia samochodu

d)      Naprawy samochodu a odszkodowanie od ubezpieczyciela

e)      Koszty podatkowe związane z samochodem (parkowanie, autostrady, mandaty)

4.       Samochód a VAT

a)       Zasady odliczenia podatku naliczonego

b)      Kiedy można odliczyć 100% VAT

c)       Kategorie pojazdów ze pełnym odliczeniem

d)      Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

e)      Samochód wykorzystywany przez pracowników mobilnych

f)        Zmiana przeznaczenia samochodu

g)       Zbycie samochodu firmowego

5.       Samochód a pracownik

a)       Przychody z nieodpłatnych świadczeń a przychód ze stosunku pracy

b)      Korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych

c)       Wykorzystywanie samochodu przez zleceniobiorcę/przedsiębiorcę

d)      Zasady ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń

e)      Czy wartość paliwa jest dodatkowym przychodem pracownika?

6.       Wybrane zagadnienia

a)       Samochód otrzymany w darowiźnie

b)      Wykup samochodu z leasingu

c)       Sprzedaż samochodu poza działalnością gospodarczą

7.       Najnowsze interpretacje i wyroki związane z samochodami

 

PROWADZĄCY

maria tsima

cena szkolenia

99 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

22.07.2021 | 10:00-13:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Samochód w firmie – kompleksowa analiza rozliczeń w podatkach VAT, CIT i PIT

  Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie skutków podatkowych związanych z posiadaniem samochodu w firmie. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące samochodów, w tym m.in. nowe zasady rozliczeń CIT i PIT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., obowiązki na gruncie przepisów o podatku u źródła, a także zasady opodatkowania przekazywania pracownikom samochodów służbowych na cele prywatne. Dodatkowo uczestnik szkolenia pozyska informacje o najnowszych interpretacjach i orzeczeniach dotyczących samochodu w firmie.

  Szkolenie ze względu na swój przekrojowy charakter adresowane jest do księgowych, pracowników księgowości dokonujących rozliczeń z korzystania z aut, pracowników działów kadr, a także osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z samochodów służbowych.

   

  Program szkolenia

  1.       Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od 1 stycznia 2019 r.

  a)       Ograniczenia w rozpoznawaniu w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodu

  ·         Koszty eksploatacji – przykłady stosowania ograniczeń

  ·         Koszty eksploatacji a samochody ciężarowe, specjalne i wykorzystywane w firmie przez Vatowców zwolnionych

  b)      Samochód prywatny w jednoosobowej działalności gospodarczej

  ·         Limitowanie w KUP wydatków związanych z używaniem samochodu

  ·         Brak obowiązku prowadzenia tzw. kilometrówki

  ·         Ubezpieczenia samochodu w kosztach podatkowych

  ·         Współwłasność samochodu a prawo do kosztów podatkowych

  ·         Co jeżeli samochód jest użyczony lub pożyczony?

  c)       Lessing operacyjny samochodu

  ·         Jak ustalić wartość samochodu i proporcję na potrzeby wyliczenia kosztów uzyskania przychodów?

  ·         Jakie opłaty z umów leasingu mogą w całości być kosztem podatkowym?

  ·         Co z kosztami eksploatacji pojazdu związanymi z umową leasingu?

  ·         Umowy leasingu zawarte przed 1 stycznia 2018 r. a zmiany tych umów

  ·         Czy umowa leasingu może zostać uznana za schemat podatkowy?

  d)      Najem długoterminowy i krótkoterminowy

  ·         Jak określić wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia?

  e)      Ubezpieczenia samochodu:

  ·         Jakie ubezpieczenia są w całości kosztem podatkowym, a jakie należy limitować proporcją?

  ·         Czy ubezpieczenia dobrowolne typu GAP są w całości kosztem podatkowym?

  f)        Amortyzacja samochodu od 1 stycznia 2019 r.

  ·         Podniesienie limitu amortyzacji do kwoty 150 tyś zł.

  ·         Zmiany zasad rozpoznawania kosztów przy sprzedaży samochodów

  2.       Samochód a podatek u źródła

  a)       Definicja urządzenia przemysłowego

  b)      Kiedy trzeba potrącać podatek u źródła od wynajmu/leasingu samochodu?

  c)       Jak działa ubruttowienie?

  d)      Należyta staranność według nowych przepisów

  3.       Samochód jako środek trwały w firmie

  a)       Definicja samochodu osobowego

  b)      Zasady ustalania wartości początkowej

  c)       Ulepszenia samochodu

  d)      Naprawy samochodu a odszkodowanie od ubezpieczyciela

  e)      Koszty podatkowe związane z samochodem (parkowanie, autostrady, mandaty)

  4.       Samochód a VAT

  a)       Zasady odliczenia podatku naliczonego

  b)      Kiedy można odliczyć 100% VAT

  c)       Kategorie pojazdów ze pełnym odliczeniem

  d)      Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

  e)      Samochód wykorzystywany przez pracowników mobilnych

  f)        Zmiana przeznaczenia samochodu

  g)       Zbycie samochodu firmowego

  5.       Samochód a pracownik

  a)       Przychody z nieodpłatnych świadczeń a przychód ze stosunku pracy

  b)      Korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych

  c)       Wykorzystywanie samochodu przez zleceniobiorcę/przedsiębiorcę

  d)      Zasady ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń

  e)      Czy wartość paliwa jest dodatkowym przychodem pracownika?

  6.       Wybrane zagadnienia

  a)       Samochód otrzymany w darowiźnie

  b)      Wykup samochodu z leasingu

  c)       Sprzedaż samochodu poza działalnością gospodarczą

  7.       Najnowsze interpretacje i wyroki związane z samochodami

  PROWADZĄCY

  maria tsima

  cena szkolenia

  99 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  22.07.2021 | 10:00-13:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!