O SZKOLENIU

Rodzaje transakcji w towarowym obrocie międzynarodowym – aspekty praktyczne, najczęściej popełniane błędy

I. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe – WNT i WDT

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

a) definicja WNT w świetle ustawy o VAT,

b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – kontrowersje,

c) zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,

d) „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT – konsekwencje podatkowe,

e) czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?

f) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?

g) czy nabycie towarów od kontrahenta pozaunijnego może stanowić WNT?

h) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?

i) nabycie towarów wraz z montażem – czy to jest WNT?

j) przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT?

k) przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

l) które transakcje WNT wykazuje się w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?

m) zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) definicja WDT w świetle ustawy o VAT,

b) warunki zastosowania stawki VAT 0% – należyta staranność od 2020 roku,

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych

d) instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,

e) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

f) dostawa towarów wraz z montażem a WDT – „pułapki” podatkowe,

g)  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

i) przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów – nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

a)  kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

– dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

– nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

– nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

– nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

– czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

– nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

– zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

II. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe)

1. Eksport towarów:

a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,

b) eksport pośredni i bezpośredni – różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,

c) eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE – czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%,

d) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów,

e) nie spełnienie warunków do zastosowania stawki VAT 0% – czy podatek VAT liczyć „w stu” czy „od stu”?

f) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów – wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,

g) zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego – zasady wykazania stawki VAT 0%.

2. Import towarów:

a) import towarów – najważniejsze wyjątki i zwolnienia,

b) moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r.

c) podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT),

d) zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów,

III. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe

1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2. Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

3. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku

4. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

IV. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:

1. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

d)  znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych,

e) wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce,

 

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

249 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

7.06.2021 | 10:00-15:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Rodzaje transakcji w towarowym obrocie międzynarodowym – aspekty praktyczne, najczęściej popełniane błędy

  I. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe – WNT i WDT

  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

  a) definicja WNT w świetle ustawy o VAT,

  b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – kontrowersje,

  c) zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,

  d) „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT – konsekwencje podatkowe,

  e) czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?

  f) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT?

  g) czy nabycie towarów od kontrahenta pozaunijnego może stanowić WNT?

  h) czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?

  i) nabycie towarów wraz z montażem – czy to jest WNT?

  j) przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WNT?

  k) przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

  l) które transakcje WNT wykazuje się w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?

  m) zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

  a) definicja WDT w świetle ustawy o VAT,

  b) warunki zastosowania stawki VAT 0% – należyta staranność od 2020 roku,

  c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych

  d) instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,

  e) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

  f) dostawa towarów wraz z montażem a WDT – „pułapki” podatkowe,

  g)  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

  i) przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT – przepisy obowiązujące od 2020 r.

  3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów – nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:

  a)  kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

  – dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

  – nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

  – nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

  – nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”,

  – czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

  – nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

  b) „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

  – zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,

  II. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe)

  1. Eksport towarów:

  a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,

  b) eksport pośredni i bezpośredni – różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,

  c) eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE – czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%,

  d) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów,

  e) nie spełnienie warunków do zastosowania stawki VAT 0% – czy podatek VAT liczyć „w stu” czy „od stu”?

  f) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów – wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,

  g) zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego – zasady wykazania stawki VAT 0%.

  2. Import towarów:

  a) import towarów – najważniejsze wyjątki i zwolnienia,

  b) moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r.

  c) podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT),

  d) zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów,

  III. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe

  1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

  a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

  b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

  2. Konsekwencje podatkowe wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych:

  a) miejsce opodatkowania transakcji,

  b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

  c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

  3. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

  a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

  b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

  c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku

  4. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

  a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

  b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

  c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

  d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

  e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

  f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

  IV. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:

  1. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

  a) miejsce opodatkowania transakcji,

  b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

  c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

  d)  znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych,

  e) wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce,

   

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  249 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  7.06.2021 | 10:00-15:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!