O SZKOLENIU

RODO i Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy w firmie

Mimo, że od momentu wejścia w życie RODO i AML upłynęło ponad 2,5 roku, wciąż obserwujemy, że przepisy budzą wątpliwości przedsiębiorców, którzy z uwagi na brak pełnej świadomości nie wykonują podstawowych obowiązków nałożonych regulacjami. Może się to niestety wiązać z dotkliwymi sankcjami.

W trakcie szkolenia przekonają się Państwo, że nie taki diabeł straszny jak go malują – w przystępny sposób przybliżymy Państwu tematykę związaną z przetwarzaniem danych osobowych oraz przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zidentyfikujemy podstawowe obowiązki podmiotów na gruncie obu regulacji oraz pokażemy Państwu jak z nich wybrnąć, aby uniknąć ewentualnych sankcji.

Program szkolenia obejmuje:

 1. ABC RODO – podstawowe pojęcia na gruncie rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 2. Zasady i podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz danych wrażliwych;
 3. Podmioty w procesie przetwarzania danych oraz ich obowiązki;
 4. Problematyka przetwarzania danych – najczęściej występujące sytuacje w firmie oraz poszczególnych działach (HR, Zakupy, Sprzedaż, Logistyka, BHP);
 5. Przegląd nałożonych kar oraz jak ograniczyć ryzyko ich nałożenia?
 6. Wprowadzenie do systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – główne założenia ustawy i dyrektywy, podstawowe pojęcia , definicje oraz zasady;
 7. Obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 8. Problematyka związana z wdrażaniem oceny ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa (identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP);
 9. Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych – gromadzenie informacji i przekazywaniem do GIIF;
 10. Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych;
 11. Wyzwania dla instytucji obowiązanych w dobie COVID-19;
 12. Planowane zmiany (V i VI Dyrektywa AML).

PROWADZĄCY

WOJCIECH FRANKIEWICZ

cena szkolenia

99 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

26.02.2021 | 10:00-14:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  RODO I PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY W FIRMIE

  Mimo, że od momentu wejścia w życie RODO i AML upłynęło ponad 2,5 roku, wciąż obserwujemy, że przepisy budzą wątpliwości przedsiębiorców, którzy z uwagi na brak pełnej świadomości nie wykonują podstawowych obowiązków nałożonych regulacjami. Może się to niestety wiązać z dotkliwymi sankcjami.

  W trakcie szkolenia przekonają się Państwo, że nie taki diabeł straszny jak go malują – w przystępny sposób przybliżymy Państwu tematykę związaną z przetwarzaniem danych osobowych oraz przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zidentyfikujemy podstawowe obowiązki podmiotów na gruncie obu regulacji oraz pokażemy Państwu jak z nich wybrnąć, aby uniknąć ewentualnych sankcji.

  Program szkolenia obejmuje:

  1. ABC RODO – podstawowe pojęcia na gruncie rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
  2. Zasady i podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz danych wrażliwych
  3. Podmioty w procesie przetwarzania danych oraz ich obowiązki
  4. Problematyka przetwarzania danych – najczęściej występujące sytuacje w firmie oraz poszczególnych działach (HR, Zakupy, Sprzedaż, Logistyka, BHP);
  5. Przegląd nałożonych kar oraz jak ograniczyć ryzyko ich nałożenia?
  6. Wprowadzenie do systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – główne założenia ustawy i dyrektywy, podstawowe pojęcia , definicje oraz zasady.
  7. Obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  8. Problematyka związana z wdrażaniem oceny ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa (identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP).
  9. Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych – gromadzenie informacji i przekazywaniem do GIIF.
  10. Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych.
  11. Wyzwania dla instytucji obowiązanych w dobie COVID-19.
  12. Planowane zmiany (V i VI Dyrektywa AML).

  PROWADZĄCY

  Wojciech Frankiewicz

  cena szkolenia

  99 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  26.02.2021 | 10:00-14:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!