O SZKOLENIU

REWOLUCYJNE ZMIANY W PIT I CIT OD 2021 R.

Resort finansów pracuje nad projektami ustaw wprowadzających rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym.

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy CIT, która – zgodnie z projektem ustawy – ma włączyć do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Zgodnie z projektem ustawy, będzie to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe).

Estoński CIT to jednak nie jedyna nowelizacja, z którą podatnicy będą musieli się zmierzyć od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy CIT, PIT i ustawy o podatku od przychodów ewidencjonowanych. Celem projektowanej noweli jest uszczelnienie systemu podatku CIT i PIT. Największe zmiany wiązać się będą z planowanym objęciem zakresem podmiotowym ustawy CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Rewolucyjne jest też wprowadzenie (na wybranych podatników podatku CIT) obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tzw. polityki podatkowej. Projekt przewiduje też zmiany w zakresie cen transferowych i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy dać Państwu możliwość zapoznania się ze zbliżającymi się z zmianami w podatku CIT w trakcie szkolenia pt. „REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKU DOCHDOWYM – OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I ESTOŃSKI CIT OD STYCZNIA 2021”.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1:
REWOLUCJA W USTAWACH DOCHODOWYCH 
 OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

I. NOWELIZACJA USTAWY CIT

  • Rozszerzenie zakresu podmiotowego CIT
   • Spółka komandytowa podatnikiem CIT
    • czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?
    • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej
    • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza
    • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza
    • ustalenie wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową
    • szczególne reguły dla zbywania OPiO w spółkach komandytowych, likwidacji, wystąpienia ze spółek komandytowych utworzonych przed 1 stycznia 2021 r.
    • zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej
   • kiedy spółki jawne będą podatnikami CIT?
  • Pozostałe zmiany:
   • podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego dla stawki 9%
   • dostosowanie krajowych regulacji do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI
   • ograniczenie możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach
   • doprecyzowanie regulacji z art. 14a
   • zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości
   • zmiany w przepisach dot. limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego
   • ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia
   • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych
   • zmiany w cenach transferowych
   • obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT
   • kolejna zmiana ws. zwolnienia z podatku od przychodów z budynków

   II. NOWELIZAJCA USTAWY PIT I USTAWY O PODATKU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

    • zmiany w CIT a zmiany w PIT
    • likwidacja ulgi abolicyjnej w PIT
    • złagodzenie warunków dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
     • większy limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
     • zmiana definicji wolnych zawodów
    • obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
    • ryczałtu dla najmu a usługi związane z zakwaterowaniem
    • likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka
    • czasowe zwiększenie stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową
    • pozostałe zagadnienia

   Moduł 2:
   ESTOŃSKI CIT

   1. geneza i założenia ogólne estońskiego CIT
   2. podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
    • obowiązkowa forma prawna
    • ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych
    • wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
    • limit przychodowy
    • warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów
    • zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników
   3. kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych
   4. przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania
   5. znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego
   6. co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
   7. stawki podatkowe
   8. odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
   9. prawo do odliczenia podatku
   10. alternatywna forma opodatkowania – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny
   11. pozostałe zagadnienia

   PROWADZĄCY

   MICHAŁ STANIEK

   cena szkolenia

   279 + VAT

   Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

   Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

   Data | czas trwania

   21.12.2020 | 10:00-14:00

   FORMULARZ KONTAKTOWY

    KONTAKT

    Masz więcej pytań? 

    Napisz do nas!

    Lub zadzwoń!

    Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

    OFERTA SZKOLEŃ
    PRAWO PODATKOWE

    NASI TRENERZY

    O AKADEMII

    O SZKOLENIU

    REWOLUCYJNE ZMIANY W PIT I CIT OD 2021 R.

    Resort finansów pracuje nad projektami ustaw wprowadzających rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym.

    Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy CIT, która – zgodnie z projektem ustawy – ma włączyć do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Zgodnie z projektem ustawy, będzie to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe).

    Estoński CIT to jednak nie jedyna nowelizacja, z którą podatnicy będą musieli się zmierzyć od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy CIT, PIT i ustawy o podatku od przychodów ewidencjonowanych. Celem projektowanej noweli jest uszczelnienie systemu podatku CIT i PIT. Największe zmiany wiązać się będą z planowanym objęciem zakresem podmiotowym ustawy CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Rewolucyjne jest też wprowadzenie (na wybranych podatników podatku CIT) obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tzw. polityki podatkowej. Projekt przewiduje też zmiany w zakresie cen transferowych i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

    Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy dać Państwu możliwość zapoznania się ze zbliżającymi się z zmianami w podatku CIT w trakcie szkolenia pt. „REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKU DOCHDOWYM – OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I ESTOŃSKI CIT OD STYCZNIA 2021”.

    PROGRAM SZKOLENIA:

    Moduł 1:
    REWOLUCJA W USTAWACH DOCHODOWYCH 
     OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

    I. NOWELIZACJA USTAWY CIT

    • Rozszerzenie zakresu podmiotowego CIT
     • Spółka komandytowa podatnikiem CIT
      • czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?
      • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej
      • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza
      • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza
      • ustalenie wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową
      • szczególne reguły dla zbywania OPiO w spółkach komandytowych, likwidacji, wystąpienia ze spółek komandytowych utworzonych przed 1 stycznia 2021 r.
      • zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej
     • kiedy spółki jawne będą podatnikami CIT?
    • Pozostałe zmiany:
     • podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego dla stawki 9%
     • dostosowanie krajowych regulacji do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI
     • ograniczenie możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach
     • doprecyzowanie regulacji z art. 14a
     • zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości
     • zmiany w przepisach dot. limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego
     • ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia
     • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych
     • zmiany w cenach transferowych
     • obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT
     • kolejna zmiana ws. zwolnienia z podatku od przychodów z budynków

      II. NOWELIZAJCA USTAWY PIT I USTAWY O PODATKU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

      • zmiany w CIT a zmiany w PIT
      • likwidacja ulgi abolicyjnej w PIT
      • złagodzenie warunków dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
       • większy limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
       • zmiana definicji wolnych zawodów
      • obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
      • ryczałtu dla najmu a usługi związane z zakwaterowaniem
      • likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka
      • czasowe zwiększenie stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową
      • pozostałe zagadnienia

      Moduł 2:
      ESTOŃSKI CIT

      1. geneza i założenia ogólne estońskiego CIT
      2. podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
       • obowiązkowa forma prawna
       • ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych
       • wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
       • limit przychodowy
       • warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów
       • zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników
      3. kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych
      4. przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania
      5. znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego
      6. co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
      7. stawki podatkowe
      8. odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
      9. prawo do odliczenia podatku
      10. alternatywna forma opodatkowania – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny
      11. pozostałe zagadnienia

      PROWADZĄCY

      MICHAŁ KRAWCZYK

      cena szkolenia

      279 + VAT

      Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

      Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

      Data | czas trwania

      21.12.2020 | 10:00-14:00

      formularz kontaktowy

       KONTAKT

       Masz więcej pytań? 

       Napisz do nas!

       Lub zadzwoń!

       Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

       OFERTA SZKOLEŃ
       PRAWO PODATKOWE

       NASI TRENERZY

       O AKADEMII