Back

Sprawował funkcję kierownika Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownika Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przez wiele lat kontynuował pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest autorem i współautorem wielu monografii oraz innych publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego wykonawczego.

Czynnie uczestniczy w życiu naukowym jako Członek Rad Naukowych, Rad Nadzorczych oraz jako wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przedsiębiorstw w Warszawie. Przez kilkadziesiąt lat doskonalił się jako adwokat i radca prawny w obsłudze firm, w tym jako doradca zarządu ds. prawnych dużych międzynarodowych spółek prawa handlowego oraz mniejszych podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych, spółdzielni i struktur samorządowych.

Jego pasja to malarstwo polskie i szeroko pojęte zainteresowanie folklorem.