Back

Zweryfikuj transakcje z podmiotami powiązanymi za 2022 r. i skoryguj ceny transferowe, jeśli są nierynkowe

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 15.03.2023 godz. 10:00 - 11:00

Zweryfikuj transakcje z podmiotami powiązanymi za 2022 r. i skoryguj ceny transferowe, jeśli są nierynkowe

 

Początek roku przed terminem na złożenie zeznania podatkowego to tradycyjne czas na weryfikację zeszłorocznych transakcji z podmiotami powiązanymi i dostosowanie ich warunków do poziomu rynkowego.

 

Zgodnie z art. 11c ustawy o CIT podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach rynkowych. Natomiast w sytuacji jeżeli w wyniku powiązań zostaną ustalone warunki nierynkowe i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W wyniku zaniedbania obszaru cen transferowych i weryfikacji rozliczeń z podmiotami powiązanymi podatnikowi może grozić:

  • zaległość podatkowa,
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe (od 10% do 30% zaniżonego dochodu),
  • odsetki od zaległości podatkowej.

Dodatkowo personel księgowy oraz zarząd może podlegać odpowiedzialności karnoskarbowej za ceny transferowe.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z weryfikacją transakcji z podmiotami powiązanymi oraz dokonywaniem korekt cen transferowych  oraz sposobem ich ujmowania..

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Ceny transferowe – wstęp do problematyki
  2. Metody weryfikacji cen transferowych
  3. Uproszczenia typu bezpiecznej przystani
  4. Rynkowość refaktur
  5. Korekty cen transferowych