Back

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego dla pracowników i zleceniobiorców

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 14.02.2023 godz. 10:00 - 13:00

 1. Wysokość zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem okoliczności umożliwiających wypłatę wyższej stawki zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.
 2. Okres z jakiego należy ustalać podstawę wymiaru zasiłków
 • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • sposób postępowania przy krótszym okresie ubezpieczenia, w tym przypadku powstania niezdolności w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
 • właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”
 • zasady postepowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
 1. Zasady uzupełniania wynagrodzenia miesięcznego w zależności od jego rodzaju – stałe czy zmienne.
 2. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:
 • sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
 • sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.
 1. Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia miesięcznych:
 • sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia
 • wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.
 1. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:
 • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
 • zasady uzupełniania tych składników,
 • sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok,
 • sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok,
 1. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas.
 2. Sposób postępowania w przypadku zmiany wynagrodzenia w okresie służącym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku oraz w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.