Back

Zasad odliczania podatku naliczonego w 2022r. Użytkowanie kas fiskalnych. Rozwiązania SLIM VAT 3

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 06.09.2022 godz. 09:00 - 14:00

I. Zasady odliczania podatku naliczonego:

1) kiedy podatnik ma prawo do odliczenia?
• odliczenie na „bieżąco” i „wstecz” – zmiany przepisów,
• odliczenie VAT z duplikatu faktury,
• odliczenie z korekty faktury, jaki wpływ na odliczenie ma nota korygująca,
• zaliczka, a odliczenie VAT,
• inne dokumenty zakupowe, a odliczenie VAT (paragony, bilety, dokumenty celne).
2) data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury – istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
3) odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
4) ograniczenia lub wyłączenia z prawa do odliczenia,
5) weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
6) Biała Księga Podatników, a obowiązek sprawdzenia kontrahenta. Nowe wartości kwotowe dotyczące weryfikacji,

II. Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego nabywcom:
1) na czym polega ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą różnych typów kas?
2) jaka jest różnica pomiędzy kasą fiskalną, a drukarką fiskalną? Kasy rezerwowe,
3) ewidencjonowanie sprzedaży na kasie, a moment powstania obowiązku podatkowego,
4) kiedy następuje ostateczny moment wystawienia paragonu?
5) wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
6) w jakich okolicznościach można stosować e-paragony?
7) wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
8) jak wystawić fakturę do paragonu?
9) co to jest paragon z NIP i jakie daje możliwości?
10) oznaczanie paragonów i faktur symbolami w nowym JPK_V7,
11) wykazywanie paragonów z NIP w nowym JPK_V7,
12) w jakim terminie i trybie sporządza się raport fiskalny dobowy i okresowy?
13) jak dokumentować korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie: zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów?
14) wykazywanie korekt sprzedaży na kasie w JPK_V7: czy jako „RO” czy „WEW”?
15) obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie kas fiskalnych i oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas oraz odpowiedzialnością karnoskarbową,
16) konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy.

III. Szczególne obowiązki i prawa podatników związane z użytkowaniem kas:
1) jaki jest zakres wprowadzania kas online w 2022 r.?
2) zasady fiskalizacji kasy,
3) od kiedy jest obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami?
4) czy drukarki fiskalne wymagają pracy z terminalem płatniczym?
5) przerwy w fiskalizacji sprzedaży, awarie kasy lub brak internetu w kasie online – obowiązki podatnika,
6) jakie sankcje za brak przeglądu technicznego kasy,
7) obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
8) w jakim zakresie podatnikowi przysługuje odliczanie lub zwrot kwot wydanych na zakup kasy,
9) czy podatnik posiadający kasę „starego typu” ma prawo do ulgi w przypadku nabycia kasy online?

IV. Zasady zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w roku 2022:
1) jaki jest próg zwolnienia podmiotowego w 2022?
2) nowy zakres załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień przedmiotowych,
3) wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia – jaki zakres od 2022?
4) kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
5) zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
6) czy fiskalizować świadczenia nieodpłatne np. prezentów?

V. Rozwiązania w SLIM VAT 3
1) poprawa płynności finansowej firm;
2) VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności;
3) szerszy zakres zwolnień z VAT;
4) mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;
5) prostsze fakturowanie i mniej obowiązków – faktura zaliczkowa dobrowolna;
6) obniżanie sankcji VAT;
7) konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.
8) ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce;
9) nowe zasady w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawiania faktur korygujących;
10) nowa definicja „małego podatnika”.