Wypadek przy pracy – jak prawidłowo kwalifikować dane zdarzenie i jakie kroki podjąć?

199.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Jagoda Komarzyniec-Smutek

Data: 28.02.2022 godz. 10.00 - 13.00

Z tematyką tą każdy życzyłby sobie mieć jak najmniej do czynienia, niemniej jednak problematykę wypadku przy pracy warto znać – nigdy nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach może się okazać przydatna. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego kompleksowo zostanie omówione pojęcie wypadku przy pracy i wszelkich kwestii z tym związanych. Przekazana wiedza będzie użyteczna z perspektywy pracodawcy, ale i pracownika, który powinien być świadomym uczestnikiem procesu.

Podczas szkolenia poruszone zostaną w szczególności poniższe zagadnienia:

1. Wypadek przy pracy
a) pojęcie wypadku przy pracy i wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy
b) wypadek w drodze z/do pracy
c) klasyfikacja wypadku przy pracy – podział ze względu na skutki
d) przyczynienie się do wypadku przy pracy
e) obowiązki pracodawcy niezwłocznie po zaistnieniu wypadku

2. Przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy
a) obowiązki pracownika związane z poinformowaniem pracodawcy o wypadku
b) czy w każdym przypadku należy wszczynać postępowanie powypadkowe?
c) zabezpieczenie miejsca wypadku
d) powołanie zespołu powypadkowego – kto wchodzi w jego skład? Jakie działania podejmuje?
e) protokół powypadkowy – co zawiera? Uprawnienia poszkodowanego i jego rodziny.
f) procedura i znaczenie zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę

3. Rejestr wypadków przy pracy
a) obowiązki pracodawcy z tym związane
b) informacje zawarte w rejestrze

4. Przeszkody w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku – co zrobić gdy przykładowo poszkodowany odmawia złożenia wyjaśnień?

5. Praca zdalna a wypadek przy pracy – praktyczne ujęcie aktualnego zagadnienia