Back

Ważne zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca 2022 r.

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 13.07.2022 godz. 09.00-11.00

 1. Przypomnienie zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
 • Opodatkowanie według skali
 • Opodatkowanie liniowe
 • Opodatkowanie ryczałtowe od przychodów
 • Inne – wspólnik jednoosobowej sp. z o.o., wspólnik spółki komandytowej, twórca i artysta, osoba współpracująca,
 • Kilka pozarolniczych działalności z takimi samymi lub różnymi formami opodatkowania,
 1. Sposób ustalania dochodu do celów składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych z uwzględnieniem zmian od 14 kwietnia 2022 r.
 • Od kiedy i jak uwzględniać różnice ze spisu z natury i różnice remanentowe
 • Sprzedaż składnika majątkowe przed 14 kwietniem 2022 r. od którego naliczono składkę zdrowotną – czy można, a jeśli tak to w jaki sposób to skorygować,
 • Strata z działalności – ma czy nie ma wpływu na podstawę składki zdrowotnej,
 • Strata w jednej z działalności – jak to wpływa na dochód drugiej działalności stanowiący podstawę wymiaru składki zdrowotnej,
 1. Nowelizacja przepisów od 1 lipca 2022 r.
 • Ograniczenie grona osób powołanych z wynagrodzeniem stanowiących tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Sposób zmniejszenia obciążenia podatkowego częścią składki zdrowotnej dla opodatkowanych kartą podatkową,
 • Możliwość uwzględniania w kosztach części składki dla opodatkowanych liniowo i według ryczałtu od przychodów oraz możliwość zmiany formy opodatkowania, co przekłada się również na zmianę składki zdrowotnej za okres wsteczny.
 • Obniżenie podstawy wymiaru składki dla osób współpracujących
 • Zmienione zasady i terminy rozliczania rocznego składki zdrowotnej
 • Nowe zasady dokonywania zwrotu nadpłaconej składki w rozliczeniu rocznym oraz jej ewentualnego dopłacania.
 • Kolejna zmiana dokumentów DRA i RCA