Back

Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytułu do ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem rodzajów tych umów i podmiotów, z którymi umowy cywilnoprawne zostały zawarte.

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 11.10.2022 godz. 10:00 - 13:00

Harmonogram szkolenia: 

  1. Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów umów
  2. Umowa o pracę oraz cechy tej umowy
  3. Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy – umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia
  4. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.
  5. Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączeniami wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość zastosowania niektórych wyłączeń do zleceniobiorców.
  6. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz.
  7. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z nich jest umowa cywilnoprawna i umowa o pracę.