Back

Transakcje międzynarodowe -WDT, WNT, Eksport oraz Import towarów z szczegółowym omówieniem zmian w zakresie SLIM VAT3 obowiązujące od 2023r.

199.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 08.05.2023 godz. 09.00 - 13.00

Transakcje międzynarodowe -WDT, WNT, Eksport oraz Import  towarów z szczegółowym omówieniem zmian w zakresie SLIM VAT3 obowiązujące od 2023r.

 

Omówienie najważniejszych definicji:
a) dostawa towarów
b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
c) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
d) eksport towarów,
e) import towarów,
f) WSTO – nowe pojęcie w obrocie towarowym.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
a) miejsce opodatkowania,
b) przesłanki przedmiotowe,
c) przesłanki podmiotowe,
d) stosowanie stawki 0% po wprowadzeniu zmian do rozporządzenia nr 282/2011 – studium przypadków.
e) moment wykazania WDT – gdy dokumenty nie zostaną zgromadzone na czas- zmiana od stycznia 2023.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
a) miejsce opodatkowania – w tym ryzyko podwójnego opodatkowania,
b) przesłanki przedmiotowe,
c) przesłanki podmiotowe,
d) WNT a gratisy,
e) nowe zasady odliczania podatku naliczonego po wyroku TSUE i nowelizacji SLIM VAT 3- czy faktura jest obowiązkowa ?

4. Eksport towarów:
a) zasady opodatkowania,
b) stosowanie stawki 0% – jakie dokumenty są wymagane i w jakiej formie – różnice w dolutowaniu eksportu bezpośredniego oraz pośredniego
c) eksport z innego państwa członkowskiego UE – czy jest możliwy?
d) co oznacza eksporter i czy z punktu widzenia podatku VAT będzie nim zawsze sprzedawca?
e) moment wykazania eksportu towarów – gdy dokumenty nie zostaną zgromadzone na czas.

5. Import towarów:
a) miejsce opodatkowania
b) procedura szczególna – zakres ułatwień dla podatników (po nowelizacji przepisów),
c) właściwe dokumenty celne uprawniające odliczenie podatku naliczonego.

6. Transakcje międzynarodowe a obowiązki sprawozdawcze w nowym JPK_V7 – jakie kody GTU i literowe należy stosować?


7. Transakcje łańcuchowe:
a) definicja i identyfikacja transakcji łańcuchowych – jaki je wykryć?
b) nowe zasady określające miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych, w tym rola identyfikacji podatkowe w innym państwie UE, zasady stosowania w transakcjach z krajami trzecimi
c) rola importu towarów w transakcji łańcuchowej,
d) zasady określające miejsce opodatkowania po nowelizacji SLIM VAT 2,
e) na jakich zasadach przypisać transport towarów w transakcji łańcuchowej?
f) czy transport można przypisać tylko do jednej czy do kilku transakcji?
g) przypisanie transportu – co na to organy podatkowe?
h) czy posiadając dokument celny potwierdzający eksport towarów – zawsze podatnik może stosować stawkę 0% – przypadek transakcji łańcuchowej,
i) studium i analiza wielu przypadków rozliczania transakcji łańcuchowych

8. Transakcje trójstronne uproszczone – jako element transakcji łańcuchowych:
a) kiedy i w jakich przypadkach można stosować,
b) wymagane obligatoryjne przesłanki,
c) sposób opodatkowania oraz szczegółowy zakres wykazania w JPK_V7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE.

9. Korekty VAT a kurs waluty w 2023
a) zmiana w przepisach,
b) określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
c) określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
d) określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.