Back

Struktury hybrydowe – na co członkowie grup kapitałowych powinni zwracać uwagę?

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 21.06.2023 godz. 10:00 - 11:00

Struktury hybrydowe – na członkowie grup kapitałowych powinni zwracać uwagę

Od 2021 r. w ustawie o podatku CIT istnieją nowe regulacje, które dotyczą występowania tzw. struktur hybrydowych. Przepisy zostały wprowadzone na podstawie unijnej dyrektywy ATAD 2, która ma na celu zwalczanie zjawiska unikania opodatkowania.

Regulacje w zakresie rozbieżności w klasyfikacji struktur hybrydowych mają na celu zaadresowanie m.in. takich okoliczności, gdzie:

  • dochodzi do podwójnego odliczenia tych samych kosztów w dwóch różnych jurysdykcjach,
  • występują różnice w charakterystyce instrumentów finansowych, płatności lub podmiotów, czy też alokowania kosztów pomiędzy zakładem a główną siedzibą,
  • w jednej jurysdykcji dochodzi do odliczenia kosztów a jednocześnie w drugiej dana płatność nie jest zaliczana do przychodów.

Co do zasady regulacje dotyczące struktur hybrydowych są stosowane w odniesienie do podmiotów powiązanych. Oznacza to, że w większości przypadków struktury hybrydowe wystąpią w transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W takim przypadku relatywnie łatwo jest uzyskać informację, czy przeprowadzona transakcja spełnia znamiona hybrydowej, tzn. doprowadziła do podwójnego odliczenia czy też odliczenia bez opodatkowania.

Kwestie dotyczące struktur hybrydowych powinny znaleźć odzwierciedlenie w deklaracji CIT, stąd przed jej złożeniem warto zidentyfikować tego rodzaju struktury i odpowiednio je potraktować na gruncie opodatkowania w Polsce.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom problematyki struktur hybrydowych oraz przedstawienie praktycznych wskazówek nakierowanych na ich identyfikację.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Omówienie kluczowych pojęć,
  2. Przesłanki wyłączenia z kosztów ponoszonych wydatków,
  3. Konsekwencje uznania struktur za hybrydowe,
  4. Praktyczne wskazówki w zakresie postępowania.