Back

Rozwiązywanie problemów metodami coachingowymi

179.00  + VAT

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik będzie potrafił wykorzystać pytania coachingowe w komunikacji z zespołem, ponadto będzie szybciej i sprawniej rozwiązywać problemy zarówno w życiu zawodowym i prywatnym a także uzyska wiedzę na temat stosowania różnych technik coachingowe w zarządzaniu.

Kategorie: ,

Wykładowca: Barbara Gańcza

Data: 09.04.2024 godz. 10:00 - 13:00

Cel szkolenie:

  • Rozwój kompetencji społecznych w relacjach z pracownikami.
  • Nabycie wiedzy, którą można wykorzystać by rozwiązywać problemy i osiągać rozwiązania w różnorodnych grupach i indywidualnych zadaniach.

Szkolenie nie jest nagrywane. 

Harmonogram

I. Czym jest coaching? – odczarowanie pojęcia.

a) cele pracy coachingowej
b) coaching a mentoring
c) czy mogę być coachem dla moich podwładnych?

II. Rodzaje coachingu i ich praktyczne zastosowanie.

III. Kiedy coaching jest skuteczny?

IV. Coaching zespołowy a coaching grupowy – dla kogo?

V. Wybrane narzędzia coachingowe służące do wypracowania konstruktywnego rozwiązania albo zmiany nastawienia do problemu - warsztat praktyczny przy czynnym udziale uczestników szkolenia (na podanych problemach)

a) Metoda Action Learning;
b) Model GROW;
c) Piramida kompetencji;
d) Cykl Kolba w aspekcie rozwiązania problemu i pracy zadaniowej.

Opis trenera

Barbara Gańcza

Certyfikowany trener II stopnia, z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnych grup docelowych.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Od kilku lat wykładowca akademicki we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wykładowca przedmiotów rozwijających kompetencje managerskie: trening i coaching managerski oraz komunikacja interpersonalna, prezentacje biznesowe. Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Wyższą Szkołą Bankową jako jeden z prowadzących studia podyplomowe z „Przywództwa i wystąpień publicznych”.

Autorka skryptów: „Zdalne zarządzanie zespołem rozproszonym” oraz „Akademia Managera”. Twórca i koordynator „Pracowni biznesowej” w ramach projektu dla start-up’ów „Kreator Innowacyjności”. Manager praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami polskimi i międzynarodowymi.

Uczestniczyła w wielu projektach zagranicznych (Hiszpania, Portugalia, Nigeria) gdzie koordynowała budowanie zespołów i wspierała kompetencje przywódcze liderów. Korzysta z innowacyjnych gier managerskich i narzędzi coachingowych by rozwijać indywidualny potencjał kadr kierowniczych. W realizacji warsztatów kładzie nacisk na podejście praktyczne. Stosuje metody coachingowe (m.in. Action Learning) w rozwiązywaniu problemów w zespołach. Właścicielka firmy szkoleniowej, realizująca zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu osobistym i zawodowym.