Back

Rozwiązanie umowy o pracę – omówienie dostępnych sposobów. Na co należy zwrócić uwagę jako pracodawca aby zminimalizować ryzyko sporu z pracownikiem albo zwiększyć swoje szanse w sądzie pracy?

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Jagoda Komarzyniec - Smutek

Data: 25.11.2022 godz. 10:00 - 12:00

Rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się w przyjemnej atmosferze, ale niejednokrotnie wiąże się również z wieloma negatywnymi emocjami. Te z kolei mogą powodować, że wybrana ścieżka działania nie będzie najlepszą z możliwych – łatwo w takiej sytuacji o czymś zapomnieć. A jak wiele tematów, to także i kwestia zakończenia stosunku pracy może potoczyć się różnie w zależności od najmniejszych detali.

Prawo pracy to nie tylko suche przepisy, ale i bardzo bogate orzecznictwo pozwalające lepiej zrozumieć wiele tematów – tak też kształtuje się praktyka. Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na szkolenie, podczas którego omówimy więc przepisy, ale również pokażemy Państwu wiele kwestii czysto użytkowych właśnie sięgając do dorobku orzeczniczego. Szkolenie przeprowadzone zostanie z punktu widzenia pracodawcy, ale i pracownik znajdzie tutaj dużo kwestii dla siebie.

W trakcie spotkania omówimy przede wszystkim:

1. Porozumienie stron jako najbardziej koncyliacyjny sposób na zakończenie stosunku pracy – dlaczego jest to najlepsza forma? O jakich elementach należy pamiętać przy jego konstruowaniu?
2. Wypowiedzenie umowy:

a) Pytania, na które należy sobie odpowiedzieć przed złożeniem pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy
b) Wymogi formalne oświadczenia
c) Uzasadnienie – kiedy trzeba je przygotować? Zmiany jakie nas czekają w związku z nowelizacją, wdrażającą dyrektywę UE o tzw. przejrzystych warunkach zatrudnienia. Przykłady przyczyn z orzecznictwa. Dlaczego uzasadnienie jest takie ważne z punktu widzenia pracodawcy?
d) Wypowiedzenie umowy jako jednostronne oświadczenie woli – co to oznacza w praktyce? Kiedy jest skuteczne?
e) Uprawnienia pracownika w związku z wypowiedzeniem umowy

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia:

Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy
a) Z winy pracownika – jakie to będą przypadki? Jakie przesłanki muszą być spełnione? Co rozumiemy pod pojęciem winy? Czy mamy tutaj jakiś limit czasowy dla działań pracodawcy?
b) Bez winy pracownika – jakie to będą dopuszczalne sytuacje? Czy mimo wszystko pracownik jest tutaj chroniony?
c) W jakiej formie pracodawca powinien to zrobić? O co zadbać?
d) Jakie żądania przysługują pracownikowi?

Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika
a) Kiedy pracownik może z taką inicjatywą wystąpić?
b) Czym jest ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy?
c) Jakie żądania przysługują pracodawcy gdy pracownik nieuzasadnienie rozwiąże umowę?
d) W jakiej formie pracownik powinien w tym trybie rozwiązać umowę o pracę? O co zadbać?

4. Rozwiązanie umowy z upływem czasu na jaki była zawarta – o jakie aspekty pracodawca powinien tutaj zadbać?