Back

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – aspekty praktyczne i teoretyczne

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Jagoda Komarzyniec-Smutek

Data: 01.07.2022 godz. 10:00-11:30

Rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez wypowiedzenia to jeden ze sposobów znanych Kodeksowi pracy. Zazwyczaj wiąże się z sytuacją konfliktową na linii pracodawca-pracownik i powoduje, że decyzji o zakończeniu współpracy towarzyszą nierzadko negatywne emocje. Te z kolei potrafią utrudnić nieco racjonalne myślenie, wobec czego warto sobie zawczasu, na chłodno, ugruntować i usystematyzować wiedzę w tym temacie. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówiona zostanie m.in. poniższa tematyka:

1. Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy

a) Z winy pracownika – jakie będą to przypadki? Omówienie poszczególnych przesłanek na przykładach. Jak ustalić i rozumieć winę pracownika? Czy pracodawca jest ograniczony jakimś limitem czasowym? Czy sam może podjąć tę decyzję?
b) Bez winy pracownika – w jakich sytuacjach jest to dopuszczalne, a kiedy nie? Jak ustawodawca chroni mimo wszystko pracownika?
c) W jakiej formie to zrobić? O co należy zadbać?

2. Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika

a) W jakich przypadkach pracownik może z tej opcji skorzystać?
b) Jak należy rozumieć ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika? Przykłady z orzecznictwa
c) Czego może żądać pracownik rozwiązując umowę w tym trybie?
d) W jakiej formie należy to zrobić?