Back

Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 16.10.2023 godz. 10:00 - 12:00

W trakcie szkolenia przewidujemy poruszenie zagadnień m.in. takich jak:

  1. Treść umowy i informacji o warunkach zatrudnienia a planowanie czasu pracy niepełno-etatowców
  2. Kiedy osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze pracuje w nadgodzinach?
  3. Nierównomierny rozkład czasu pracy i jego wpływ na powstanie nadgodzin
  4. Czy zawsze godziny ponadwymiarowe to godziny nadliczbowe?
  5. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych
  6. Wpływ zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego na rozliczanie czasu pracy
  7. Czas wolny za godziny nadliczbowe a nierównomierny rozkład czasu pracy
  8. Odpracowanie zwolnień a okres rozliczeniowy – konsekwencje i rekompensaty

Opis trenera

Mariola Niełacna

Posiada ponad 20-letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku starszego inspektora pracy. Uzyskała specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik szkoleń i konferencji m.in. z zakresu migracji na rynku pracy, kontroli agencji zatrudnienia, nowelizacji prawa karnego, ochrony danych osobowych, umów cywilnoprawnych i szeroko pojętego prawa pracy.
Posiada uprawnienia służby bhp – głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.
Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy m.in. jako doradca przedsiębiorców zarówno w bieżących sprawach kadrowo-płacowych, jak i ugód i negocjacji pozasądowych. Łączy zagadnienia prawnej ochrony pracy i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych.
Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy. Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami i studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce