Back

Roczne tworzenie PIT-11, na podstawie danych zawartych w PIT-2

129.00  + VAT

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99zł + vat

GRATIS: materiały szkoleniowe do zakupu nagrania

Kategoria:

Wykładowca: Barbara Dąbrowska

Data: 11.01.2024 godz. 10:00 - 13:00

Cel szkolenia:
Przekazanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania formularzy i deklaracji podatkowych PIT-2 w 2024 r. oraz PIT-11 za 2023 r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wypełniania PIT-11 za rok 2023 r. dla pracowników oraz świadczeniobiorców z uwzględnieniem danych zawartych w formularzu PIT-2.

Harmonogram

Jak prawidłowo wypełnić PIT-2 czyli, wnioski i oświadczenia składane przez pracownika i zleceniobiorcę:

1. upoważnimy płatnika (np. pracodawcę, zleceniodawcę) do stosowania kwoty zmniejszającej podatek,
2. dokonamy podziału kwoty zmniejszającej między 1, 2 lub 3 płatnikiem, jeśli mamy kilka źródeł zarobkowania – wartość kwoty zmniejszającej opodatkowanie 300 zł., 150 zł., 100 zł.,
3. wykażemy prawo do ulg i zwolnień podatkowych z których, można korzystać już w trakcie roku.

Czyli, wykazujemy prawo do:
1. wspólnego rozliczania się z małżonkiem,
2. preferencji dla samotnych rodziców,
3. ulgi na powrót,
4. ulgi 4+,
5. ulgi dla pracujących seniorów,
6. rezygnacji z ulgi dla młodych,
7. spełnienia warunków do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz rezygnacji z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
8. rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek,
9. wniosków o niepobieranie podatku.

Jak prawidłowo wypełnić krok po kroku PIT-11 za 2023 r. dla pracowników i osób otrzymujących przychody z tytułu umów zlecenia, dzieło, kontraktów menedżerskich, powołania rady nadzorczej. Praktyczne przykłady:

1. dane zawarte w PIT-11 – przychody, koszty, dochody,
2. ulga na powrót w PIT-11,
3. ulga dla rodzin 4+ w PIT-11,
4. ulga dla pracujących seniorów w PIT-11,
5. ulga dla pobierających zasiłek macierzyński w PIT-11,
6. korzystanie z dwóch ulg a wypełnienie PIT-11,
7. gdzie wykazać zasiłek macierzyński bez opodatkowania?,
8. gdzie wykazujemy wypłacony w jednym miesiącu zasiłek macierzyński i wynagrodzenie ze stosunku pracy?,
9. opis wszystkich danych zawartych w PIT-11.

PIT-11 za 2023 r. rozliczenie krok po kroku kierowców w przewozach międzynarodowych:

1. rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych (przykłady).

Opis trenera

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Abiturientka studiów podyplomowych Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskich studiów podyplomowych dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Magister ekonomii kierunek Finanse i Bankowości - ścieżka Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA.

Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla Manager, Dyrektor HR, Główna Księgowa, Dyrektor ds. Finansów w firmach, produkcyjnych, budowlanych, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek z zakresu finansów, księgowości i kapitału ludzkiego.

Szkoleniowiec z prawie 10 letnim doświadczeniem zakresu podatku VAT, CIT, PIT, prawa bilansowego, kadr i płac, prawa pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu podatków, analizy finansowej.

Wykładowca na Uniwersytecie WSB MERITO Warszawa na studiach podyplomowych Kadry i Płace, Analityk Finansowy (promotorka prac dyplomowych), Zarządzanie w NGO, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Rachunkowość w praktyce i Rachunkowość dla zaawansowanych.