Back

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

199.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk

Data: 20.04.2023 godz. 10:00 - 15:00

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkolenia.

Usystematyzowanie wiedzy na temat składki zdrowotnej.

  1. Ogólne zasady dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne
  2. Przedsiębiorcy – w zależności od wybranej formy opodatkowania, możliwe łączenia różnych form opodatkowania i ich konsekwencje, praktyczne przykłady wyliczeń.
  3. Pracownika i zleceniobiorcy;
  4. Prokurenta i członków komisji;
  5. Osoby współpracującej z uwzględnieniem najnowszych zmian
  6. Ograniczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – przykłady wyliczeń;
  7. Dobrowolna składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy wynikające z kwietniowej nowelizacji ustawy polski ład.
  • uwzględnianie różnic remanentowych w dochodzie – w ujęciu miesięcznym i rocznym;
  • wyłączenie większości przychodów zwolnionych z podstawy wymiaru składki zdrowotnej;
  • nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy do składki zdrowotnej;
  • problemy praktyczne przy sprzedaży samochodu;
  • przepisy przejściowe.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej odsłonie – od 01.07.2022.
  • rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne – w zależności od wybranej formy opodatkowania;
  • składka za przedsiębiorcę i osobę współpracującą;
  • nowe zasady w zakresie zaliczania zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu.
 • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy
  • PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PIT 36/36l A ROCZNĄ PODSTAWĄ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
  • sprzedane środki trwałe
  • różnice remanentowe
  • przychody zwolnione
  • emerycie, renciści, osoby z kodem 0580xx
  • działalność zawieszona
  • działalność zlikwidowana
 • Deklaracje do ZUS 01 04 2023
 • Korekta roczna. Wniosek o nadpłatę. Dopłata. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
 • Likwidacja działalności, zawieszenie działalności a rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Składka przedsiębiorcy- emeryta lub rencisty.
 • Panel dyskusyjny.