Rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych.

699.00 

Kategoria:

Wykładowca: Danuta Kubylis

Data: 19.04.2023 godz. 09:00 - 15:00

Harmonogram szkolenia : kliknij tutaj

Zapisy na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj

Cena już od 499zł/os 

Formularz należy dostarczyć na adres mailowy akademia@staniekandpartners.com do 03.04.2023 r.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu mailowego: akademia@staniekandpartners.com

PROMOCYJNA CENA:

Przy zapisie 1- 2 os.  – 899 zł netto=brutto / os.       699 netto=brutto / os.
Przy zapisie 3 -5  os.799zł netto=brutto / os.        599 netto=brutto / os.
Przy zapisie 6 i więcej os
. – 699 netto=brutto / os   499 netto=brutto / os.

 

Adresaci szkolenia:
➢ Osoby zarządzające w jednostkach sektora finansów publicznych;
➢ Główni księgowi, pracownicy służb finansowo – księgowych i audytu;
➢ Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem, usystematyzowaniem
i ugruntowaniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie pozwoli słuchaczom pozyskać, usystematyzować i ugruntować wiedzę w zakresie
zasad funkcjonowania, finansowania, ewidencji księgowej i sprawozdawczości jednostek
budżetowych państwowych i samorządowych oraz innych podmiotów w sektorze finansów
publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Cele szkolenia:
➢Zdobycie i ugruntowanie, w sposób praktyczny, wiedzy w zakresie zasad gospodarki finansowej
w uchwalanym i wykonywanym budżecie oraz w planach finansowych jednostek budżetowych;

➢Przyswojenie szczególnych zasad ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych wraz
z omówieniem treści ekonomicznej poszczególnych kont księgowych w ujęciu praktycznym,
w powiązaniu z własną polityką rachunkowości;

➢Omówienie (na przykładzie) planu finansowego jednostki budżetowej z uwzględnieniem
wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;

➢Pozyskanie kompletnej wiedzy w zakresie metod, terminów i dokumentacji zapewniającej
rzetelność inwentaryzacji aktywów i pasywów;

➢Usystematyzowanie wiedzy w zakresie odzwierciedlania danych z ksiąg rachunkowych
w sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniach z operacji finansowych oraz
w sprawozdaniach finansowych (omówienie wzajemnych powiązań między sprawozdaniami);

➢Uwrażliwienie uczestników szkolenia na najczęściej występujące nieprawidłowości,
stwierdzane w trakcie kontroli wewnętrznych (audytu) oraz kontroli zewnętrznych (NIK, RIO);

➢Zwrócenie uwagi na ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych.