Podatek u źródła, procedura zapłaty i zwrotu oraz jak korzystać z preferencji

249.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 21.02.2022 godz. 10.00 - 14.00

Od początku roku obowiązują już zmienione regulacje w zakresie zasad poboru podatku u źródła. Począwszy od stycznia podatników i płatników obowiązuje mechanizm „pay and refund” zakładający pobieranie podatku u źródła według stawek podstawowych 19%/20% w związku z określonymi kategoriami płatności na rzecz podmiotów powiązanych przekraczających 2 mln PLN. Podatnicy w celu skorzystania z preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienia mogą następnie wnioskować o zwrot podatku.

W celu korzystania z preferencyjnego opodatkowania istnieje również możliwość uzyskania opinii o stosowaniu preferencji lub złożenie oświadczenia. Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jakie korzyści oferuje dana procedura i jakie wiążą się z nią ryzyka.

Nowe regulacje to również zwiększone wymogi należytej staranności w odniesieniu do płatności na rzecz podmiotów powiązanych. Dowiedz się jak jej dochować i uniknąć ryzyk. Nowe przepisy to:

  • ryzyko sankcji osobistych (odpowiedzialność karna) i finansowych (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) za niedopełnienie procedur weryfikacji;
  • niekorzystny wpływ na przepływy gotówkowe (długi czas oczekiwania na zwrot, konieczność przygotowania szczegółowego wniosku, ryzyko braku zwrotu podatku).

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z nowymi regulacjami oraz gotowych rozwiązań służących weryfikacji kontrahentów i w zakresie dochowania należytej staranności.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Jakich płatności dotyczy nowy mechanizm?
  2. Czym jest należyta staranność i jak jej dochować?
  3. Mechanizm zapłaty i zwrotu podatku u źródła.
  4. Oświadczenie o spełnianiu warunków do niepobierania podatku.
  5. Opinia o stosowaniu preferencji.
  6. Ryzyka związane z nowymi regulacjami.
  7. Jak przygotować się do stosowania nowych regulacji?