Back

Odpowiedzialność płatników za niedopełnienie obowiązków – z uwzględnieniem ostatnich zmian

99.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Joanna Śliwińska

Data: 30.03.2023 godz. 09:00 - 11:00

Odpowiedzialność płatników za niedopełnienie obowiązków – z uwzględnieniem ostatnich zmian

 1. Obowiązek zgłaszania do ubezpieczeń i odprowadzania składek
 • skutki nieprawidłowego zgłaszania ubezpieczonych do ZUS
 • skutki spóźnionego opłacenia składek/składek w nieprawidłowej wysokości
 • okoliczności, które zwalniają z obowiązku zapłaty odsetek
 • przyczynienie się ubezpieczonego do nieprawidłowych rozliczeń płatnika z ZUS
 1. Obowiązek ustalania prawa do zasiłków, ich obliczenia i wypłaty:
 • jak ustalić, w jakim przypadku płatnik składek jest jednocześnie płatnikiem zasiłków
 • skutki nieprawidłowego ustalenia prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i ich błędne obliczenie:

–   nadpłata zasiłków

–   niedopłata zasiłków

–   wypłata zasiłków osobom, które nie miały do niego prawa

–   wypłata zasiłków z opóźnieniem

 • obowiązki płatnika składek, który nie jest jednocześnie płatnikiem zasiłków
 • obowiązki płatnika składek w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
 • skutki nieprawidłowej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (nieprawidłowe uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy)
 • skutki uznania przez ZUS, że ubezpieczonemu wypłacono nienależne świadczenie

– kiedy zwrot nienależnego świadczenia będzie obciążał płatnika

– w jakich przypadkach płatnik będzie mógł odzyskać od ubezpieczonego zwróconą ZUS kwotę nienależnego świadczenia

 1. Obowiązki związane z kontrolą prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez pracownika (nowe wytyczne ZUS)
 • rola płatnika zasiłków przy kontroli
 • zasady wykorzystania do kontroli podmiotu zewnętrznego
 • skutki stwierdzenia przez płatnika, że ubezpieczony nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie lekarskiego, co nie zostało później potwierdzone
 • nowe wytyczne ZUS w sprawie kontroli i ich skutki dla płatników
 1. Obowiązki związane z zajęciem komorniczym
 • podstawowe obowiązki płatnika po otrzymaniu zajęcia
 • skutki nieprawidłowych potrąceń
 1. Wykroczenia i przestępstwa, których popełnienie może być zarzucone płatnikowi