Back

Nowe zasady liczenia podstawy zasiłków – zmiana interpretacji ZUS

299.00  + VAT

Kategorie: , ,

Wykładowca: Dariusz Suchorowski

Data: 04.06.2024 godz. 10:00 - 13:00

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników według nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Szkolenie zapewni uczestnikom umiejętności prawidłowego stosowania zmienionych przepisów, co jest kluczowe dla zgodności z interpretacjami ZUS i prawidłowego rozliczania zasiłków.

Dla kogo jest szkolenie
Szkolenie skierowane jest do księgowych, kadrowych, doradców podatkowych oraz menedżerów HR, którzy regularnie zajmują się kwestiami związanymi z obliczaniem zasiłków w swojej działalności zawodowej. Jest to również cenne dla osób odpowiedzialnych za politykę płacową i zgodność z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych w firmach.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

  • Chcesz zrozumieć, jak prawidłowo obliczać podstawę wymiaru zasiłków według nowych przepisów.
  • Potrzebujesz wiedzy o zasadach uzupełniania wynagrodzeń i składników płacowych w kontekście podstawy wymiaru zasiłku.
  • Interesujesz się skutkami zmian w interpretacjach ZUS dotyczącymi przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem.
  • Jesteś odpowiedzialny za politykę płacową lub zgodność z przepisami w swojej firmie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu
Szkolenie pozwoli uczestnikom na zrozumienie złożonych zasad dotyczących obliczania podstawy wymiaru zasiłków, co jest niezbędne do uniknięcia błędów mogących prowadzić do sankcji finansowych lub problemów z ZUS. Uczestnicy nauczą się interpretować przepisy, co pozwoli im na efektywne zarządzanie polityką płacową i zgodność z przepisami.

Loading

Harmonogram

Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:

• kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
• okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru
• zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego
• uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
• jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku
• jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
• składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
• zmiany wymiaru czasu pracy a zasady ustalania podstawy zasiłkowej,
• składniki utracone i zmieniona interpretacja ZUS dotycząca przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem.
• nieobecność z powodu siły wyższej – uzupełniać czy nie uzupełniać?

Opis trenera

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń z oskładkowania,

– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.