Back

Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w zatrudnieniu – teoria wraz z przykładami

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Jagoda Komarzyniec - Smutek

Data: 25.10.2022 godz. 10:00 - 11:30

Temat ten, choć niełatwy, zdarza się częściej niż byśmy sobie tego życzyli i dotyka zarówno pracodawcę, jak i pracownika. Dlatego warto wiedzieć jakie przejaw zachowania możemy kwalifikować właśnie jako mobbing, dyskryminację, czy nierówne traktowanie. A co najważniejsze – jak im przeciwdziałać w zakładzie pracy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie w trakcie którego omówione zostaną m.in. poniższe kwestie:

 1. Mobbing
 • Pojęcie mobbingu – jak rozumiany jest w Kodeksie pracy a jak poza nim?
 • Uprawnienia pracownika, który doznał mobbingu – jakie są w poszczególnych sytuacjach? Jak wygląda w praktyce ich dochodzenie?
 1. Dykryminacja, nierówne traktowanie
 • Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji
 • Katalog form dyskryminacji i nierównego traktowania
 • Dyskryminacja bezposrednia
 • Dyskryminacja pośrednia
 • Czy w pewnych wypadkach można różnicować sytuację poszczególnych pracowników?
 • Czy obecnie dyskryminacja i nierówne traktowanie to to samo?
 • Uprawnienia pracownika
 1. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu 
 • co to oznacza w praktyce? Jakie działania powinny być podjęte dla najpełniejszej realizacji celu?
 • Na jakie obszary zwrócić uwagę? Jak pracownicy mogą się komunikować z pracodawcą?
 1. Dyskryminacja a mobbing – porównanie