Back

Limit kosztów finansowania dłużnego

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 04.10.2022 godz. 10:00 - 12:00

Limit kosztów finansowania dłużnego

Zgodnie z art. 15c ustawy o CIT wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa kwotę 3.000.000 zł albo 30% podatkowej EBITDA.

Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego powstaje z kolei w sytuacji, gdy koszty finansowania zewnętrznego ponoszone przez podatnika i podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przewyższają podlegające opodatkowaniu przychody z odsetek i inne równoważne ekonomicznie, podlegające opodatkowaniu przychody, które podatnik otrzymuje.

Art. 15c ustawy o CIT opisuje sposób kalkulacji limitu oraz zawiera liczne wyjątki i wyłączenia ze stosowania ww. limitu. Przez lata obowiązywania regulacji doczekała się ona licznych sporów interpretacyjnych oraz nowelizacji w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych ze stosowanie ww. limitów oraz przedstawić wybrane kwestie, które są aktualnie przedmiotem sporu pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: 

  1. Jakie koszty stanowią koszty finansowania dłużnego?
  2. Co to są przychody o charakterze odsetkowym?
  3. Jak określić nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego?
  4. Jak liczyć limit kosztów finansowania dłużnego?
  5. Który limit jest korzystniejszy dla podatnika?
  6. Wyjątki i wyłączenia ze stosowania regulacji
  7. Praktyka interpretacyjna i orzecznicza na gruncie limitu