Back

Jak wyrzucić stres z biura, domu, siebie – czyli jak zadbać o swój dobrostan

179.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Barbara Gańcza

Data: 15.03.2024 godz. 10:00 - 13:00

Cel szkolenia:

  • Zdobycie/pogłębienie wiedzy dotyczącej wpływu stresu na nasze codzienne funkcjonowanie;
  • Poznanie technik i narzędzi do radzenia sobie ze stresem;
  • Jak reagować w sytuacjach silnie stresowych;
  • Identyfikowanie  i eliminowanie źródeł napięcia związanego z pracą zawodową;
  • Zdobycie umiejętności dbania o work – life balans.

Szkolenie nie jest nagrywane. 

Harmonogram

MODUŁ I – STRES JAKO ELEMENT ŻYCIA

1. Definicja stresu i jego rodzaje;
2. Stres – nieodzowny czynnik pracy;
3. Objawy stresu – psychiczne, fizyczne, emocjonalne;
4. Sytuacje wywołujące stres;
5, Stres długo i krótkotrwały;
6. Dlaczego się stresujemy?
7. Jak reagujemy na stres- 3 fazy;
8. Co daje stres pozytywny a co zabiera negatywny.

MODUŁ II – SYTUACJE I ZACHOWANIA W STANIE STRESU

1. Mechanizmy obronne w sytuacjach stresowych;
2. Czas jako stresor;
3. Zmiany w pracy, życiu osobistym jako czynniki wywołujące sytuacje stresowe;
4. Jak stres działa na nas, naszych współpracowników, na najbliższych;
5. Stres w środowisku pracy - jak mu zapobiegać.

MODUŁ III – METODY I TECHNIKI CZYLI JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM

1. Wizualizacja;
2. Mindfulness;
3. Trening Jacobsona;
4, Style radzenia sobie ze stresem;
5. 3 x 8 – jak to działa?

PODSUMOWANIE SZKOLENIA
1. Dyskusja;
2, Pytania.

Opis trenera

Certyfikowany trener II stopnia, z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnych grup docelowych. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Od kilku lat wykładowca akademicki we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Wykładowca przedmiotów rozwijających kompetencje managerskie: trening i coaching managerski oraz komunikacja interpersonalna, prezentacje biznesowe. Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Wyższą Szkołą Bankową jako jeden z prowadzących studia podyplomowe z „ Przywództwa i wystąpień publicznych”. Autorka skryptów: „Zdalne zarządzanie zespołem rozproszonym” oraz „Akademia Managera”. Twórca i koordynator „Pracowni biznesowej” w ramach projektu dla start-up’ów „Kreator Innowacyjności”.

Manager praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami polskimi i międzynarodowymi. Uczestniczyła w wielu projektach zagranicznych (Hiszpania, Portugalia, Nigeria) gdzie koordynowała budowanie zespołów i wspierała kompetencje przywódcze liderów.

Korzysta z innowacyjnych gier managerskich i narzędzi coachingowych by rozwijać indywidualny potencjał kadr kierowniczych. W realizacji warsztatów kładzie nacisk na podejście praktyczne.

Stosuje metody coachingowe (m.in. Action Learning) w rozwiązywaniu problemów w zespołach. Właścicielka firmy szkoleniowej, realizująca zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu osobistym i zawodowym.