Back

Jak liczyć i płacić podatek na estońskim CIT?

59.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Michał Kordiak

Data: 17.05.2023 godz. 10:00 - 11:00

Jak liczyć i płacić podatek na estońskim CIT

Od początku 2021 r. podatnicy CIT mają możliwość wyboru formy opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Ryczałt, popularnie nazywany estońskim CIT po znaczącej reformie pod koniec 2021 r. stał się popularną formą opodatkowania.

Estoński CIT to efektywna stawka opodatkowania wypłaconych zysków na poziomie: 20% – w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, oraz. 25% – w przypadku pozostałych spółek.

Estoński CIT oznacza zerwanie z dotychczasowymi zasadami ustalania dochodu i podstawy opodatkowania gdzie wynik bilansowy korygowało się o przychody niepodlegające opodatkowaniu oraz wydatki niestanowiące kosztów podatkowych. Oznacza to, że podstawa opodatkowania jest ustalana zgodnie z regulacjami prawa bilansowego.

Przy czym zaznaczyć należy, że w estońskim systemie mogą pojawić się również inne tytułu do opodatkowania niż wypłacana dywidenda. Mowa tu w szczególności o dochodzie z ukrytego zysku i z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z ustalaniem podstawy opodatkowania sposobem obliczenia i zapłaty estońskiego CIT.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Co jest opodatkowane estońskim CIT,
  2. Jak liczyć podatek?
  3. W jaki sposób stosować mechanizm odliczenia estońskiego CIT od PIT płaconego od dywidend?
  4. Terminy zapłaty podatku
  5. Terminy składania deklaracji