Estoński CIT – nowa optymalizacja dla spółek i wspólników?

349.00  + VAT

Kategorie: ,

Wykładowca: Michał Staniek

Data: 17.01.2022 godz. 10.00 - 13.00

Estoński CIT po zmianach – kto może skorzystać i czy to się opłaca?

W ramach prac nad Polskim Ładem znacząco przebudowano konstrukcję ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych – czyli tzw. estońskiego CIT.

Estoński CIT jest to forma podatku dochodowego przewidzianego dla podatników CIT, różniąca się od zasad ogólnych momentem powstania obowiązku podatkowego. Tradycyjnie podatnik CIT ma obowiązek odprowadzenia miesięcznych zaliczek na podatek a na koniec roku jest zobowiązany do złożenia rozliczenia rocznego.

Z kolei podstawowym założeniem estońskiego CIT jest brak płatności podatku tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie. W sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na wypłatę zysków akcjonariuszom lub udziałowcom, będzie musiał zapłacić podatek.

W ramach prac nad Polskim Ładem doszło do znaczącego złagodzenia warunków wyboru opodatkowania tą formą, poszerzony został katalog podatników mogących wybrać opodatkowanie estońskim CIT oraz zredukowano obciążenia podatkowe związane z wypłatą dywidendy.

Efektywna stawka podatku dla małych podatników (łączny poziom obciążenia CIT i PIT) zostanie obniżona do 18,1% a dla innych 20,2%, bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów, które obowiązują obecnie. Z estońskiego CIT mogą też korzystać duzi podatnicy. Stąd zmiany w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych należą do jednych z najważniejszych jeśli chodzi o Polski Ład.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z nowymi regulacjami oraz gotowych rozwiązań umożliwiających ocenę czy warto jest wybrać tę formę opodatkowania podatkiem począwszy od początku następnego roku.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Czym jest estoński CIT?
 2. Jakie są warunki skorzystania z estońskiego CIT z uwzględnieniem zmian podjętych w ramach Polskiego Ładu?
 3. Zawiadomienia, deklaracje i oświadczenia związane z Estońskim CIT.
 4. Przedmiot opodatkowania i wyłączenia z opodatkowania.
 5. Podstawa opodatkowania.
 6. Wysokość podatku.
 7. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem.
 8. Odliczenie od ryczałtu kwoty równej podatkowi zapłaconemu w obcym państwie.
 9. Obowiązki informacyjne związane z estońskim CIT.
 10. Termin płatności ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.
 11. Opodatkowanie wspólników spółki „estońskiej” z tytułu otrzymywanej dywidendy
 12. Jakie korzyści rodzi wybór opodatkowania Estońskim CIT?
 13. Jakie dodatkowe obowiązki ciążą na podatnikach, który wybiorą opodatkowanie tą formą?
 14. Jakie zagrożenia wiążą się z opodatkowaniem Estońskim CIT?
 15. Spółka „estońska” z perspektywy księgowego.