Ceny transferowe i transakcje rajowe (identyfikacja podmiotów rajowych, procedura należytej staranności)

149.00  + VAT

Kategorie: ,

Michał Kordiak

Termin szkolenia: 18.11.2021, godz. 10:00-13:00

 

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 0,5 mln zł dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

Przepisy ustaw nakazują by podatnicy dokonywali weryfikacji kontrahentów, czy dokonują oni rozliczeń z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowych. Weryfikacja kontrahentów powinna być przeprowadzana z zachowaniem należytej staranności.

W sytuacji jeśli:

 • weryfikacja nie zostanie przeprowadzona;
 • podatnik nie wykaże, że dochował należytej staranności;
 • w wyniku weryfikacji okaże się, że kontrahent dokonuje rozliczeń z „podmiotami rajowymi”;

– to polskiego podatnika będzie obowiązywało domniemanie, że rzeczywistym właścicielem z tytułu transakcji jest podmiot rajowy. W efekcie konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla tej transakcji. Domniemanie rzeczywistego właściciela w „raju podatkowym” jest możliwe do obalenia.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z nowymi regulacjami oraz gotowych rozwiązań służących weryfikacji kontrahentów i w zakresie dochowania należytej staranności.

Z uwagi na niski 0,5 mln próg dokumentacyjny regulacje dotykają nawet najmniejszych podatników. Stąd każdy przedsiębiorca powinien przygotować się do wyzwań związanych z ich wykonaniem. W toku szkolenia uczestnicy poznają także ryzyka związane z nowymi regulacjami oraz dowiedzą się, w jaki sposób weryfikować kontrahentów i obalać domniemanie rzeczywistego właściciela z siedzibą w „raju podatkowym”.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Czym są „raje podatkowe”?
 2. Na czym polega nowelizacja przepisów związanych z dokumentowaniem transakcji z „podmiotami rajowymi””
 3. W jaki sposób identyfikować podmioty „rajowe”?
 4. Kim jest rzeczywisty właściciel?
 5. Jakie zasady dochowywania należytej staranność w cenach transferowych obowiązują podatników?
 6. Na czym polegają zagrożenia wynikające z nowych regulacji?
 7. Co zawierać powinna procedura należytej staranności?
 8. Omówienie dobrych praktyk w cenach transferowych.