Back

ABC VAT cz. III

490.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 03.11.2022 godz. 09:00 - 15:00

1. Odliczanie i zwrot podatku naliczanego – Nowe terminy zwrotu od 2022 r.

– źródło podatku naliczonego;
– terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktury metoda kasowa;
– błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego;
– rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży (korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i nieruchomości zastosowanie współczynnika i pre-współczynnika);
– rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu);
– przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2. JPK po zmianach od stycznia 2022

– struktury JPK;
– sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy
i nieprawidłowości;
– terminy korygowania JPK zawierającego błędy.

3. Biała lista podatników VAT a należyta staranność

– zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników;
– możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta;
– konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej
z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty
w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT;
– odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki, po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania.

4. Mechanizm podzielonej płatności

– lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment;
– obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment;
– sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności;
– wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności oraz obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP;
– konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP.