Back

ABC VAT cz. II

490.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 14.10.2022 godz. 09:00 - 15:00

1. Obowiązek podatkowy oraz niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowej identyfikacji obowiązku podatkowego

– moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne;
– świadczenia o charakterze ciągłym;
– moment powstania obowiązku podatkowego – zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów);
– „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski;
– obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej;
– obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek.

2. Stawki podatku VAT- Czy w 2023 wrócimy do stawki 22% oraz 7%?

– rodzaje stawek podatkowych;
– zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji;
– zwolnienia przedmiotowe.

3. Wystawianie faktur VAT oraz ich korygowanie

– faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych;
– zasady i terminy wystawiania faktur;
– faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury;
– terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży;
– paragon jako faktura, faktury elektroniczne;
– refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie;
– skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia;
– przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT;
– odpowiedzialność karna i karna-skarbowa.