Back

ABC VAT cz. I

490.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 06.10.2022 godz. 09:00 - 15:00

  1. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

– dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

– świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka, itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia);

– eksport towarów, import towarów;

– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;

– import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca;

– zasady opodatkowania spisu z natury;

– czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.

 

  1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT

– rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika;

– rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT;

– zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia.

 

  1. Podstawa opodatkowania

– zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki);

– podstawa opodatkowania z tytułu WNT;

– świadczenia złożone, dostawa nieruchomości;

– elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu;

– przypadki, w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia.

 

  1. Miejsce świadczenia

– miejsce świadczenia przy dostawie towarów;

– miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media);

– miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.