Back

ABC PIT cz. I

99.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Bartłomiej Chałupiński

Data: 12.06.2023 godz. 09:00 - 13:00

 1. Rezydencja podatkowa – czyli kiedy do zapłaty PIT w Polsce?
 • Rezydencja podatkowa,
 • Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
 • Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Przykłady zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania
 1. Skala podatkowa
 • Stawki podatku
 • Kwota wolna od podatku
 • Kwota zmniejszająca podatek
 1. Opodatkowanie przychodów z poszczególnych źródeł
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Przychody z działalności wykonywanej osobiście
 • Przychody z praw majątokwych jako odrębne źródło przychodów
 • Najem, dzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze
 • Odpłatne zbycie rzeczy
 • Przychody z kapitałów pieniężnych
 • Przychody z innych źródeł