Back

ABC FAKTUROWANIA cz. II

149.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 31.03.2023 godz. 09:00 - 14:00

 1. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
 • Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
 • Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
 • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
 • Możliwość wystawienia faktury VAT na 60 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki (zmiana od 1 stycznia 2022 roku)
 1. Refaktury
 • w jakich przypadkach stosuje się refaktury
 • terminy wystawiania refaktur
 • refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację
 • problem z refakturowaniem usług medialnych
 • refaktura usług międzynarodowych
 1. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur:
 • przesłanki odliczenia podatku VAT
 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT oraz zmian od 1 stycznia 2022r.
 • Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
 • Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
 • Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
 • Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
 • Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
 • Brak NIPu na fakturze a prawo do odliczenia.
 • Mechanizm podzielonej płatności a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
 • Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach.
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe a kwestia prawa do odliczenia podatku VAT
 1. KSE -Fakturowania -Zmiany w fakturowaniu wprowadzone 1 stycznia 2022r.
 • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 • faktura ustrukturyzowana – czyli jaka?
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • zasady uwierzytelniania faktury ustrukturyzowanej,
 • 10 letni okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
 • zachęty do korzystania z KSeF :zwrot podatku VAT w terminie 40 dni,
 • faktury korygujące w KSeF,
 • faktura uproszczona a KSeF,
 • faktury do paragonu a KSeF,
 • faktura zaliczkowa w KSeF,
 • korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
 • korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
 • kto będzie miał dostęp do faktur w KSeF?
 1. Sankcje za błędy na fakturach:
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W jakich przypadkach? Kto odpowiada?
 • Czy osoba wystawiająca fakturę VAT podlega odpowiedzialności karnej skarbowej?
 • Faktura wadliwa a nierzetelna.
 • Omówienie czynów zabronionych związanych z fakturowaniem.
 • Co należy zrobić by uniknąć odpowiedzialności?