Back

ABC FAKTUROWANIA cz. I

179.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Marcin Otręba

Data: 03.03.2023 godz. 09:00 - 14:00

 1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
 • Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
 • faktury zagraniczne a rejestr VAT – czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)
 1. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe
 • Kiedy faktura?
 • Kiedy nota obciążeniowa?
 • Kiedy rachunek?
 • kiedy umowa?
 • kiedy dokument pro-forma?
 • faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • sprzedaż nieudokumentowana
 1. E- faktura
 • Definicja faktury elektronicznej
 • Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
 • Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
 • najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych
 • Obowiązek udostępniania organom podatkowym pliku JPK z fakturami.
 1. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
 • Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
 • Zmiany w wykazie faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K które weszły 1 lipca 2021
 • Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? – Objaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
 • Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
 • Korekta faktury uproszczonej
 1. Obowiązkowa treść faktury:
 • Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
 • Numer NIP. Kiedy faktura z “PL” i przedrostkiem zagranicznym?
 • Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
 • Stawka podatku VAT na fakturze.
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?
 • Wyrazy “mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
 • Symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach
 • stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
 • czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
 • czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?
 1. Faktura zaliczkowa:
 • Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
 • Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
 • Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
 • Faktura końcowa “na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
 • Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • Faktury zaliczkowe w eksporcie
 • Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP
 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem najnowszych zmian:
 • Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
 • Treść faktury korygującej.
 • Zbiorcza faktura korygująca.
 • Termin wystawienia faktury korygującej
 • Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Faktura korygująca a przeliczenie kursu walut po zmianach od stycznia 2023
 • Anulowanie faktury
 • Czy można skorygować NIP na fakturze VAT?
 • Faktury korygujące w JPK_V7M i JPK_V7K
 1. Nota korygująca
 • Przesłanki wystawienia.
 • Akceptacja noty korygującej.
 • Forma noty korygującej