Back

Działania pracodawcy w stosunku do nietrzeźwego pracownika bez konieczności wprowadzania badania trzeźwości w zakładzie

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Mariola Niełacna

Data: 09.03.2023 godz. 10:00 - 12:00

  1. Podstawa prawna działania pracodawcy w stosunku do pracownika, gdy zachodzi podejrzenie, że nie przestrzega obowiązku zachowania trzeźwości (w czasie pracy oraz po pracy na terenie zakładu pracy),
  2. Czy do podjęcia działań konieczne jest wprowadzenie kontroli trzeźwości w zakładzie?
  3. Prawo i obowiązek pracodawcy do podjęcia czynności w przypadku podejrzenia stanu nietrzeźwości pracowników lub innych osób przebywających na terenie zakładu pracy – regulacje wewnątrzzakładowe.
  4. Jak w praktyce odsunąć pracownika od wykonywania pracy?
  5. Kiedy można nie dopuścić pracownika do pracy?
  6. W jakich sytuacjach wzywać policję lub straż miejską/gminną?
  7. Czy odesłanie pracownika pod wpływem alkoholu do domu wiąże się̨ z rozwiązaniem umowy o pracę?
  8. Jakie konsekwencje niesie za sobą praca w stanie nietrzeźwości?