O SZKOLENIU

Prawo i podatki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jak prowadzić biznes?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności, także przez przedsiębiorców dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biznesem.

Trudno się temu dziwić, skoro wymogi założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są niewielkie, a korzyści płynące z prowadzenia działalności w tej formie łatwo zauważalne.

Jednak mimo wielu korzyści wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciele takich podmiotów często spotykają się z wieloma problemami praktycznymi.

Celem szkolenia jest przybliżenie najczęściej pojawiających się w praktyce problemów prawno-podatkowych, z którymi codziennie spotykają się osoby prowadzące biznes w formie spółki z o.o., jak i osoby zajmujące się obsługą prawno-podatkową czy też księgową spółek z o.o.

Sprostanie wszystkim wyzwaniom, jakie stawia przed przedsiębiorcami i podmiotami zajmującymi się ich obsługą, staje się niemalże niemożliwe bez profesjonalnego wsparcia.

Mając świadomość takiego stanu rzeczy, autorzy szkolenia postanowili w ramach szkolenia przekazać uczestnikom praktyczne aspekty prawno-podatkowe stanowiące bazę do poprawnego wywiązywania się z obowiązków prawno-podatkowych oraz do sukcesywnego zdobywania wiedzy oraz rozwijania prowadzonej działalności.

Zagadnienia będą stanowić odzwierciedlenie najczęściej zadawanych pytań i pojawiających się praktycznych problemów w spółkach kapitałowych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia podatkowe związane z prowadzeniem spółki z o.o., jak i zagadnienia z zakresu prawa korporacyjnego.

W czasie zajęć przedstawione zostaną takie kwestie jak sposób reprezentacji spółki, podejmowanie decyzji czy też reprezentacja spółki z o.o. oraz prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.

Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób prowadzących biznes w formie spółki z o.o., jak i osób zajmujących się obsługą prawną i podatkową spółki z o.o.

I.               Praktyczne aspekty prawne prowadzenia biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

1.              Wymogi związane z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy jedna osoba może założyć spółkę z o.o.? Czy spółka z o.o. może założyć inną spółkę z o.o.? Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki osobowej?

2.              Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za zobowiązania spółki?

3.              Charakter wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki z o.o. Czy wspólnik może wnieść do spółki z o.o. swoją pracę lub świadczenie usług?

4.              Czy zmiana firmy spółki wymaga zmiany umowy spółki?

5.              Jakie zmiany w spółce z o.o. podlegają zgłoszeniu do KRS?

6.              Ile kodów PKD może zawierać umowa spółki z o.o.?

7.              Czy wspólnik spółki z o.o. może zbyć część udziału w spółce?

8.              Jakiej formy wymaga zbycie udziału w spółce?

9.              Czy spadkobiercy zmarłego wspólnika stają się z automatu wspólnikami spółki z o.o.?

10.          Czy wspólnikowi spółki z o.o. można zwrócić wniesione udziały?

11.          Czy każdy wspólnik jest uprawniony do dywidendy?

12.          Jakie są konsekwencje nienależnej wypłaty dywidendy wspólnikowi?

13.          Czy można umorzyć udziały wspólnikowi spółki z o.o. bez wynagrodzenia?

14.          Czy spółka z o.o. może objąć swoje udziały?

15.          Kto reprezentuje spółkę z o.o.? Ile członków może mieć zarząd spółki z o.o.?  Możliwe zasady reprezentacji spółki z o.o.

16.          Czy faktury VAT wystawiane przez spółkę z o.o. / maile wysyłane przez spółkę z o.o. powinny zawierać informację o kapitale zakładowym spółki?

17.          Czy każdy może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

18.          Czy członek zarządu sp. z o.o. może pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia?

19.          Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wypłacić dywidendę?

20.          Jak wypłacać dywidendę?

21.          Kiedy spółka z o.o. może wypłacić wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy?

22.          Czy członek zarządu może zawrzeć umowę ze spółką z o.o.?

23.          Czy prokurent spółki z o.o. może zostać powołany na pełnomocnika do zawarcia umowy przez spółkę z członkiem zarządu?

24.          Czy w spółce z o.o. musi działać prokurent?

25.          Czy członek zarządu może prowadzić taką samą działalność, jaką prowadzi spółka z o.o.?

26.          Jak odwołać członka zarządu spółki z o.o.? Czy w każdym czasie można odwołać członka zarządu spółki z o.o.?

27.          Kiedy wygasa mandat członka zarządu.

28.          Przystąpienie nowego wspólnika do spółki z o.o.

29.          Czy spółka z o.o. musi mieć radę nadzorczą?

30.          Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

31.          Spółka z o.o. a składki ZUS

32.          Czy prezes spółki z o.o. musi płacić składki ZUS?

33.          Do dokonania jakich czynności potrzebna jest uchwała zgromadzenia wspólników?

34.          Jakie czynności podlegają zgłoszeniu do KRS?

35.          Kiedy zwoływane jest zwyczajne a kiedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.?

36.          Czy zgromadzenie wspólników może odbywać się on-line?

37.          Czy wspólnik może głosować na zgromadzeniu wspólników za pośrednictwem pełnomocnika?

38.          Kiedy głosowanie na zgromadzeniu wspólników musi być tajne?

39.          Kto może żądać uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników?

40.          Kto może żądać stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników?

41.          Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o.?

42.          Jak zakończyć działalność spółki z o.o. i kiedy się to opłaca? Ewentualnie w jaki inny sposób można „pozbyć się” spółki.

 

II.                  Podatki w spółce z o.o.

 

1.       Formy opodatkowania spółki z o.o.

2.       Czy spółka z o.o. zawsze musi być VATowcem?

3.       Dlaczego dla celów rejestracji VAT konieczne jest posiadanie siedziby?

4.       Stawka 9% CIT w spółce z o.o. – czy każda spółka z o.o. może z niej skorzystać?

5.       Kiedy trzeba płacić 19% CIT?

6.       Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o.

7.       CIT „estoński” w spółce z o.o. – kiedy się opłaca?

8.       Skutki podatkowe wypłaty dywidendy

– podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.;

– jak korzystnie wypłacić środki ze spółki z o.o.;

9.       Jakie wydatki mogą być rozliczane w kosztach podatkowych?

10.   Co to jest amortyzacja podatkowa i jak wpływa na podatki?

11.   Jak bezpiecznie regulować płatności z kontrahentami?

12.   Czy można płacić gotówką kontrahentowi?

13.   Split payment i biała lista – najważniejsze zasady

14.   Podmioty powiązane – obowiązki dla przedsiębiorców

15.   Ulgi podatkowe i optymalizacje – jak legalnie obniżyć podatek do zapłaty?

PROWADZĄCY:

Michał Staniek

Wojciech Frankiewicz

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

11.06.2021 | 10:00-14:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Prawo i podatki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jak prowadzić biznes?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności, także przez przedsiębiorców dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biznesem.

  Trudno się temu dziwić, skoro wymogi założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są niewielkie, a korzyści płynące z prowadzenia działalności w tej formie łatwo zauważalne.

  Jednak mimo wielu korzyści wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciele takich podmiotów często spotykają się z wieloma problemami praktycznymi.

  Celem szkolenia jest przybliżenie najczęściej pojawiających się w praktyce problemów prawno-podatkowych, z którymi codziennie spotykają się osoby prowadzące biznes w formie spółki z o.o., jak i osoby zajmujące się obsługą prawno-podatkową czy też księgową spółek z o.o.

  Sprostanie wszystkim wyzwaniom, jakie stawia przed przedsiębiorcami i podmiotami zajmującymi się ich obsługą, staje się niemalże niemożliwe bez profesjonalnego wsparcia.

  Mając świadomość takiego stanu rzeczy, autorzy szkolenia postanowili w ramach szkolenia przekazać uczestnikom praktyczne aspekty prawno-podatkowe stanowiące bazę do poprawnego wywiązywania się z obowiązków prawno-podatkowych oraz do sukcesywnego zdobywania wiedzy oraz rozwijania prowadzonej działalności.

  Zagadnienia będą stanowić odzwierciedlenie najczęściej zadawanych pytań i pojawiających się praktycznych problemów w spółkach kapitałowych.

  W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia podatkowe związane z prowadzeniem spółki z o.o., jak i zagadnienia z zakresu prawa korporacyjnego.

  W czasie zajęć przedstawione zostaną takie kwestie jak sposób reprezentacji spółki, podejmowanie decyzji czy też reprezentacja spółki z o.o. oraz prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.

  Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób prowadzących biznes w formie spółki z o.o., jak i osób zajmujących się obsługą prawną i podatkową spółki z o.o.

  I. Praktyczne aspekty prawne prowadzenia biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  1. Wymogi związane z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy jedna osoba może założyć spółkę z o.o.? Czy spółka z o.o. może założyć inną spółkę z o.o.? Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki osobowej?
  2. Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za zobowiązania spółki?
  3. Charakter wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki z o.o. Czy wspólnik może wnieść do spółki z o.o. swoją pracę lub świadczenie usług?
  4. Czy zmiana firmy spółki wymaga zmiany umowy spółki?
  5. Jakie zmiany w spółce z o.o. podlegają zgłoszeniu do KRS?
  6. Ile kodów PKD może zawierać umowa spółki z o.o.?
  7. Czy wspólnik spółki z o.o. może zbyć część udziału w spółce?
  8. Jakiej formy wymaga zbycie udziału w spółce?
  9. Czy spadkobiercy zmarłego wspólnika stają się z automatu wspólnikami spółki z o.o.?
  10. Czy wspólnikowi spółki z o.o. można zwrócić wniesione udziały?
  11. Czy każdy wspólnik jest uprawniony do dywidendy?
  12. Jakie są konsekwencje nienależnej wypłaty dywidendy wspólnikowi?
  13. Czy można umorzyć udziały wspólnikowi spółki z o.o. bez wynagrodzenia?
  14. Czy spółka z o.o. może objąć swoje udziały?
  15. Kto reprezentuje spółkę z o.o.? Ile członków może mieć zarząd spółki z o.o.? Możliwe zasady reprezentacji spółki z o.o.
  16. Czy faktury VAT wystawiane przez spółkę z o.o. / maile wysyłane przez spółkę z o.o. powinny zawierać informację o kapitale zakładowym spółki?
  17. Czy każdy może być członkiem zarządu spółki z o.o.?
  18. Czy członek zarządu sp. z o.o. może pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia?
  19. Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wypłacić dywidendę?
  20. Jak wypłacać dywidendę?
  21. Kiedy spółka z o.o. może wypłacić wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy?
  22. Czy członek zarządu może zawrzeć umowę ze spółką z o.o.?
  23. Czy prokurent spółki z o.o. może zostać powołany na pełnomocnika do zawarcia umowy przez spółkę z członkiem zarządu?
  24. Czy w spółce z o.o. musi działać prokurent?
  25. Czy członek zarządu może prowadzić taką samą działalność, jaką prowadzi spółka z o.o.?
  26. Jak odwołać członka zarządu spółki z o.o.? Czy w każdym czasie można odwołać członka zarządu spółki z o.o.?
  27. Kiedy wygasa mandat członka zarządu.
  28. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki z o.o.
  29. Czy spółka z o.o. musi mieć radę nadzorczą?
  30. Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.
  31. Spółka z o.o. a składki ZUS
  32. Czy prezes spółki z o.o. musi płacić składki ZUS?
  33. Do dokonania jakich czynności potrzebna jest uchwała zgromadzenia wspólników?
  34. Jakie czynności podlegają zgłoszeniu do KRS?
  35. Kiedy zwoływane jest zwyczajne a kiedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.?
  36. Czy zgromadzenie wspólników może odbywać się on-line?
  37. Czy wspólnik może głosować na zgromadzeniu wspólników za pośrednictwem pełnomocnika?
  38. Kiedy głosowanie na zgromadzeniu wspólników musi być tajne?
  39. Kto może żądać uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników?
  40. Kto może żądać stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników?
  41. Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o.?
  42. Jak zakończyć działalność spółki z o.o. i kiedy się to opłaca? Ewentualnie w jaki inny sposób można „pozbyć się” spółki.

  II. Podatki w spółce z o.o.

   

  1. Formy opodatkowania spółki z o.o.
  2. Czy spółka z o.o. zawsze musi być VATowcem?
  3. Dlaczego dla celów rejestracji VAT konieczne jest posiadanie siedziby?
  4. Stawka 9% CIT w spółce z o.o. – czy każda spółka z o.o. może z niej skorzystać?
  5. Kiedy trzeba płacić 19% CIT?
  6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o.
  7. CIT „estoński” w spółce z o.o. – kiedy się opłaca?
  8. Skutki podatkowe wypłaty dywidendy

  – podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.;

  – jak korzystnie wypłacić środki ze spółki z o.o.;

  1. Jakie wydatki mogą być rozliczane w kosztach podatkowych?
  2. Co to jest amortyzacja podatkowa i jak wpływa na podatki?
  3. Jak bezpiecznie regulować płatności z kontrahentami?
  4. Czy można płacić gotówką kontrahentowi?
  5. Split payment i biała lista – najważniejsze zasady
  6. Podmioty powiązane – obowiązki dla przedsiębiorców
  7. Ulgi podatkowe i optymalizacje – jak legalnie obniżyć podatek do zapłaty

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ STANIEK, wojciech frankiewicz

  cena szkolenia

  199 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  11.06.2021 | 10:00-14:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!