O SZKOLENIU

Prawo i podatki w jednoosobowej działalności gospodarczej i spółce osobowej – jak prowadzić biznes?

Przedsiębiorcy zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej często zastanawiają się nad najbardziej dogodną formą rozpoczęcia biznesu. Czy warto zakładać jednoosobową działalność gospodarczą, czy też lepiej prowadzić biznes wspólnie z innymi osobami w formie spółki osobowej prawa handlowego.

W ramach szkolenia chcielibyśmy Państwu od praktycznej strony zaprezentować prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, czy to w formie właśnie jednoosobowej działalności, czy też w formie bardziej zaawansowanej gospodarczo spółki osobowej.

Ustawodawca nie oszczędza bowiem żadnych przedsiębiorców, nakładając liczne obowiązki prawno-podatkowe nawet na najmniejsze podmioty.

Szkolenie jest więc odpowiedzią na rosnący w szybkim tempie poziom skomplikowania regulacji prawnych i podatkowych, co przekłada się na pojawianie się coraz częstszych problemów w codziennej działalności wszystkich przedsiębiorców.

Mimo powszechnej opinii, że prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki osobowej jest mniej skomplikowane niż prowadzenie spółki z o.o. czy spółki akcyjnej, to bez wątpienia i na podmioty prowadzące działalności w tych formach ustawodawca nakłada coraz to szersze i bardziej skomplikowane obowiązki, które wymagają coraz większych nakładów pracy oraz posiadania coraz większej wiedzy oraz świadomości w obszarach prawno-podatkowych.

Samodzielne sprostanie wszystkim wyzwaniom stawianym przedsiębiorcą staje się prawie niemożliwe bez dodatkowe wsparcia.

Mając świadomość takiego stanu rzeczy, autorzy szkolenia postanowili w ramach szkolenia przekazać uczestnikom praktyczne aspekty prawno-podatkowe stanowiące bazę do poprawnego wywiązywania się z obowiązków prawno-podatkowych oraz do sukcesywnego zdobywania wiedzy oraz rozwijania prowadzonej działalności.

Zagadnienia będą stanowić odzwierciedlenie najczęściej zadawanych pytań i pojawiających się praktycznych problemów jednoosobowych przedsiębiorców czy też spółek osobowych i będą obejmować m.in. kwestie związane z zawieraniem umów, odpowiedzialnością za zobowiązania czy też obowiązkami nakładanymi na podmioty.

Szkolenie swoim zakresem obejmie również podstawowe kwestie podatkowe takie jak formy opodatkowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem ich wad i zalet oraz sposobu zmiany formy opodatkowania.

Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób prowadzących biznes w formie spółki osobowej oraz w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i osób zajmujących się obsługą prawną, podatkową czy księgową tych podmiotów.

I. Jednoosobowa działalność gospodarcza – aspekty prawne

 1. Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu działalności gospodarczej? Czy każdy może być przedsiębiorcą?
 2. Ustawowa ochrona jednoosobowego przedsiębiorcy w związku z zawieraniem umów niemających dla przedsiębiorcy zawodowego charakteru.
 3. Odpowiedzialność za zobowiązanie zaciągnięte przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – jak w kontrakcie zabezpieczyć się przed ewentualnymi sporami.
 4. Zatrudnianie pracowników przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Jakie obowiązki ma pracodawca w świetle wymogów prawa pracy? Bezpieczne rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 5. Obowiązki jednoosobowego przedsiębiorcy na gruncie ubezpieczeń społecznych.
 6. Z jakich ulg może na ubezpieczenia społeczne może skorzystać podmiot prowadzący działalność gospodarczą?
 7. Przekształcenie jednoosobowej działalności w inną spółkę / aspekty prawne i podatkowe.

II. Podatki w jednoosobowej działalności gospodarczej

 

1.Formy opodatkowania działalności

a) Zasady ogólne

– skala podatkowa – zasady; wady i zalety

– podatek liniowy – zasady; wady i zalety

b) Zryczałtowane formy opodatkowania

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zasady; wady i zalety

– karta podatkowa – zasady; wady i zalety

2. Jak zmienić formę opodatkowania?

3. Czy każdy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT?

4. Kiedy przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną?

5. Korzyści podatkowe wynikające z posiadania statusu małego podatnika

a) Kim jest mały podatnik?

b) VAT

– rozliczanie VAT metodą kasową

– rozliczanie VAT kwartalnie

c) PIT

– jednorazowa amortyzacja do 50 000 EURO;

– kwartalne opłacanie zaliczek na PIT;

6. Obowiązki przedsiębiorcy jako pracodawcy w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych;

7. Księgi podatkowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

 

III. Prawne aspekty prowadzenia działalności w formie spółki osobowej.

 1. Jak kształtuje się odpowiedzialność wspólników spółki wobec osób trzecich za zobowiązania spółki. Możliwe sposoby ograniczenie odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność byłego wspólnika za zobowiązania spółki osobowej a odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki osobowej;
 3. Wspólnicy spółki osobowej w świetle regulacji o ubezpieczeniach społecznych.
 4. Czy wspólnik spółki osobowej może zawrzeć umowę o pracę ze spółką?
 5. Kiedy wspólnicy mogą sobie wypłacać zysk? Czy konieczne jest zakończenie roku podatkowego czy też możliwe są systematyczne, np. comiesięczne wypłaty.
 6. Co jeżeli pokłócę się ze wspólnikiem – czy wspólnicy spółki osobowej mogą usunąć wspólnika ze spółki bez jego zgody?
 7. Kto może zawrzeć umowę w imieniu spółki osobowej?
 8. Jak zakończyć działalność spółki osobowej?
 9. Obowiązki spółki osobowej zatrudniających pracowników.
 10. Bezpieczne zawieranie umów handlowych przez spółkę osobową.

IV. Podatki w spółce osobowej

 1. Spółka osobowa jako podatnik PIT lub CIT.
 2. Sposób opodatkowania wspólników spółki osobowej

– formy opodatkowania;

– źródło przychodów

 1. Przychody wspólników nieprowadzących działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEiDG a przychód z działalności gospodarczej
 2. Spółki osobowe jako podatnicy CIT

– spółka jawna

– spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

 1. Spółka osobowa jako podatnik VAT
 2. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki osobowej wspólnika przystępującego do spółki oraz byłego wspólnika spółki osobowej
 3. Obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji przez wspólników spółki osobowej.

V. Podatki – praktyczne wskazówki

 

 1. Jakie wydatki mogą być rozliczane w kosztach podatkowych?
 2. Co to jest amortyzacja podatkowa i jak wpływa na podatki?
 3. Jak bezpiecznie regulować płatności z kontrahentami?
 4. Czy można płacić gotówką kontrahentowi?
 5. Split payment i biała lista – najważniejsze zasady
 6. Podmioty powiązane – obowiązki dla przedsiębiorców
 7. Ulgi podatkowe i optymalizacje – jak legalnie obniżyć podatek do zapłaty?

PROWADZĄCY:

Michał Staniek

Wojciech Frankiewicz

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

28.05.2021 | 10:00-14:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  PRAWO I PODATKI W JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPÓŁCE OSOBOWEJ – JAK PROWADZIĆ BIZNES?

  Przedsiębiorcy zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej często zastanawiają się nad najbardziej dogodną formą rozpoczęcia biznesu. Czy warto zakładać jednoosobową działalność gospodarczą, czy też lepiej prowadzić biznes wspólnie z innymi osobami w formie spółki osobowej prawa handlowego.

  W ramach szkolenia chcielibyśmy Państwu od praktycznej strony zaprezentować prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, czy to w formie właśnie jednoosobowej działalności, czy też w formie bardziej zaawansowanej gospodarczo spółki osobowej.

  Ustawodawca nie oszczędza bowiem żadnych przedsiębiorców, nakładając liczne obowiązki prawno-podatkowe nawet na najmniejsze podmioty.

  Szkolenie jest więc odpowiedzią na rosnący w szybkim tempie poziom skomplikowania regulacji prawnych i podatkowych, co przekłada się na pojawianie się coraz częstszych problemów w codziennej działalności wszystkich przedsiębiorców.

  Mimo powszechnej opinii, że prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki osobowej jest mniej skomplikowane niż prowadzenie spółki z o.o. czy spółki akcyjnej, to bez wątpienia i na podmioty prowadzące działalności w tych formach ustawodawca nakłada coraz to szersze i bardziej skomplikowane obowiązki, które wymagają coraz większych nakładów pracy oraz posiadania coraz większej wiedzy oraz świadomości w obszarach prawno-podatkowych.

  Samodzielne sprostanie wszystkim wyzwaniom stawianym przedsiębiorcą staje się prawie niemożliwe bez dodatkowe wsparcia.

  Mając świadomość takiego stanu rzeczy, autorzy szkolenia postanowili w ramach szkolenia przekazać uczestnikom praktyczne aspekty prawno-podatkowe stanowiące bazę do poprawnego wywiązywania się z obowiązków prawno-podatkowych oraz do sukcesywnego zdobywania wiedzy oraz rozwijania prowadzonej działalności.

  Zagadnienia będą stanowić odzwierciedlenie najczęściej zadawanych pytań i pojawiających się praktycznych problemów jednoosobowych przedsiębiorców czy też spółek osobowych i będą obejmować m.in. kwestie związane z zawieraniem umów, odpowiedzialnością za zobowiązania czy też obowiązkami nakładanymi na podmioty.

  Szkolenie swoim zakresem obejmie również podstawowe kwestie podatkowe takie jak formy opodatkowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem ich wad i zalet oraz sposobu zmiany formy opodatkowania.

  Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób prowadzących biznes w formie spółki osobowej oraz w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i osób zajmujących się obsługą prawną, podatkową czy księgową tych podmiotów.

  I. Jednoosobowa działalność gospodarcza – aspekty prawne

  1. Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu działalności gospodarczej? Czy każdy może być przedsiębiorcą?
  2. Ustawowa ochrona jednoosobowego przedsiębiorcy w związku z zawieraniem umów niemających dla przedsiębiorcy zawodowego charakteru.
  3. Odpowiedzialność za zobowiązanie zaciągnięte przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – jak w kontrakcie zabezpieczyć się przed ewentualnymi sporami.
  4. Zatrudnianie pracowników przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Jakie obowiązki ma pracodawca w świetle wymogów prawa pracy? Bezpieczne rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
  5. Obowiązki jednoosobowego przedsiębiorcy na gruncie ubezpieczeń społecznych.
  6. Z jakich ulg może na ubezpieczenia społeczne może skorzystać podmiot prowadzący działalność gospodarczą?
  7. Przekształcenie jednoosobowej działalności w inną spółkę / aspekty prawne i podatkowe.

  II. Podatki w jednoosobowej działalności gospodarczej

   

  1.Formy opodatkowania działalności

  a) Zasady ogólne

  – skala podatkowa – zasady; wady i zalety

  – podatek liniowy – zasady; wady i zalety

  b) Zryczałtowane formy opodatkowania

  – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zasady; wady i zalety

  – karta podatkowa – zasady; wady i zalety

  2. Jak zmienić formę opodatkowania?

  3. Czy każdy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT?

  4. Kiedy przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną?

  5. Korzyści podatkowe wynikające z posiadania statusu małego podatnika

  a) Kim jest mały podatnik?

  b) VAT

  – rozliczanie VAT metodą kasową

  – rozliczanie VAT kwartalnie

  c) PIT

  – jednorazowa amortyzacja do 50 000 EURO;

  – kwartalne opłacanie zaliczek na PIT;

  6. Obowiązki przedsiębiorcy jako pracodawcy w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych;

  7. Księgi podatkowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

   

  III. Prawne aspekty prowadzenia działalności w formie spółki osobowej.

  1. Jak kształtuje się odpowiedzialność wspólników spółki wobec osób trzecich za zobowiązania spółki. Możliwe sposoby ograniczenie odpowiedzialności.
  2. Odpowiedzialność byłego wspólnika za zobowiązania spółki osobowej a odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki osobowej;
  3. Wspólnicy spółki osobowej w świetle regulacji o ubezpieczeniach społecznych.
  4. Czy wspólnik spółki osobowej może zawrzeć umowę o pracę ze spółką?
  5. Kiedy wspólnicy mogą sobie wypłacać zysk? Czy konieczne jest zakończenie roku podatkowego czy też możliwe są systematyczne, np. comiesięczne wypłaty.
  6. Co jeżeli pokłócę się ze wspólnikiem – czy wspólnicy spółki osobowej mogą usunąć wspólnika ze spółki bez jego zgody?
  7. Kto może zawrzeć umowę w imieniu spółki osobowej?
  8. Jak zakończyć działalność spółki osobowej?
  9. Obowiązki spółki osobowej zatrudniających pracowników.
  10. Bezpieczne zawieranie umów handlowych przez spółkę osobową.

  IV. Podatki w spółce osobowej

  1. Spółka osobowa jako podatnik PIT lub CIT.
  2. Sposób opodatkowania wspólników spółki osobowej

  – formy opodatkowania;

  – źródło przychodów

  1. Przychody wspólników nieprowadzących działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEiDG a przychód z działalności gospodarczej
  2. Spółki osobowe jako podatnicy CIT

  – spółka jawna

  – spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

  1. Spółka osobowa jako podatnik VAT
  2. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki osobowej wspólnika przystępującego do spółki oraz byłego wspólnika spółki osobowej
  3. Obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji przez wspólników spółki osobowej.

  V. Podatki – praktyczne wskazówki

   

  1. Jakie wydatki mogą być rozliczane w kosztach podatkowych?
  2. Co to jest amortyzacja podatkowa i jak wpływa na podatki?
  3. Jak bezpiecznie regulować płatności z kontrahentami?
  4. Czy można płacić gotówką kontrahentowi?
  5. Split payment i biała lista – najważniejsze zasady
  6. Podmioty powiązane – obowiązki dla przedsiębiorców
  7. Ulgi podatkowe i optymalizacje – jak legalnie obniżyć podatek do zapłaty?

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ STANIEK, wojciech frankiewicz

  cena szkolenia

  199 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  28.05.2021 | 10:00-14:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!