Back

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator oraz odnośne kategorie danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Państwa na Platformie lub zebranych przez nas w związku z Umową lub prowadzonymi relacjami biznesowymi jest spółka Akademia Podatków i Prawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000818392, NIP: 8992873102 (dalej: Administrator).

Dane osobowe mogły zostać zebrane od Państwa w różnych sytuacjach, w szczególności ramach naszej dotychczasowej współpracy podczas rejestrowania Konta na Platformie, podczas podpisywania lub realizowania Umowy, na skutek skierowania zapytania, mailowo, telefonicznie lub mogły zostać przekazane przez zatrudniający Państwa podmiot.

W związku z łączącymi nas relacjami możemy przetwarzać następujące dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy lub inne przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z korzystania z Platformy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Administratora lub brak możliwości skorzystania z usług na Platformie.

2. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu

 • Zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz udostępniania zestawu materiałów multimedialnych oraz rozliczenia tej umowy;
 • Marketingowym polegającym na przekazywaniu komunikatów marketingowych dot. Administratora lub jego usług w drodze połączeń głosowych lub e-maili, a także zbieranie opinii na temat naszych usług.
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
 • wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4. Okres przetwarzania

Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres korzystania z Platformy, trwania Umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające nas w sprawach administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz w działaniach marketingowych, zapewniających nam wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki i pomagają nam prowadzić komunikację z naszymi kontrahentami i klientami.

6. Transfer danych poza EOG

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 Uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych lub w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z RODO, należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy: krzysztof.staniek@staniekandpartners.com

 

POLITYKA COOKIES

Platforma korzysta z technologii umożliwiających przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Wchodząc na Platformę, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przez Platformę. W każdej chwili mogą Państwo możesz zmienić swoje ustawienia.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniach końcowych użytkownika (takich jak np. komputer, smartfon, tablet). Pliki cookies w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.

Cel korzystania z plików cookies:

Pliki cookies wykorzystywane są przez Platformę w szczególności w celu zbierania danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników Platformie, a także o sposobie korzystania z Platformy przez jej użytkowników (np. w celu dostosowania zawartości Platformy do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania z Platformy). Platforma, za wyjątkiem danych określonych w polityce prywatności, nie zbiera jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (np. odpowiedzi na pytanie użytkownika).

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

Platforma korzysta zasadniczo z dwóch rodzajów plików cookies – cookies sesyjne i cookies stałe. Pliki sesyjne – to pliki tymczasowe, przechowywane do chwili opuszczenia Platformy (np. poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe – to pliki, które są przechowywane bądź przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia

Zmiana sposobu korzystania z plików cookies

Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies, pochodzących z Platformy. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Platformy.