INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ POLITYKA COOKIES

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej: RODO, informuję, że: 

 

 1. Administrator oraz odnośne kategorie danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w związku z zawartą umową lub prowadzonymi relacjami biznesowymi jest spółka Staniek i Partnerzy – radcowie prawni i doradcy podatkowi spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000818392, NIP: 8992873102 (dalej: Administrator). 

 

Dane osobowe mogły zostać zebrane od Państwa w różnych sytuacjach, w szczególności ramach naszej dotychczasowej współpracy, podczas podpisywania lub realizowania umowy, na skutek skierowania zapytania, za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, mailowo, telefonicznie lub mogły zostać przekazane przez zatrudniający Państwa podmiot.  

 

W związku z łączącymi nas relacjami możemy przetwarzać następujące dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy lub inne przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Administratora. 

 

 1. Cel przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy, rozliczenia umów, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora, obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń, wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji). 

 

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona. 

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 

 • niezbędność do zrealizowania zamówienia na usługę szkoleniową, wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit b RODO, 
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit c RODO, 
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji, raportowania, w tym prowadzenia statystyk, badania satysfakcji klientów oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub dochodzenia swoich potencjalnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

 

 1. Okres przetwarzania 

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszym dokumencie.  

 

W szczególności dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.  

 

 1. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające nas w sprawach administracyjnych, organizacyjnych i księgowych oraz w działaniach marketingowych, zapewniających nam wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujące przesyłki i pomagające nam prowadzić komunikację z naszymi kontrahentami i klientami, a także świadczące usługi prawne, doradcze oraz płatnicze  Ponadto, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom, w tym trenerom i szkoleniowcom współpracującym z Administratorem w ramach świadczonych usług szkoleniowych. W razie  zobligowania udostepnienia Państwa danych na podstawie właściwych przepisów prawa, Administrator przekaże dane odpowiednim podmiotom w tym sądom.  

 

 1. Transfer danych poza EOG  

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

 1. Uprawnienia 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;  
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych lub w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z RODO, należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy: krzysztof.staniek@staniekandpartners.com 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza witryna internetowa (dalej: Serwis) korzysta z technologii umożliwiających przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Wchodząc na Serwis, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przez Serwis. każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia. 

 

Czym są pliki cookies? 

 

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniach końcowych użytkownika (takich jak np. komputer, smartfon, tablet). Pliki cookies w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji. 

 

Cel korzystania z plików cookies: 

 

Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis są wykorzystywane w szczególności w celu zbierania danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników Serwisu, a także o sposobie korzystania z Serwisu przez jego użytkowników (np. w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania z Serwisu). Serwis nie zbiera jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (np. odpowiedzi na pytanie użytkownika). 

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies: 

 

Serwis korzysta zasadniczo z dwóch rodzajów plików cookies – cookies sesyjne i cookies stałePliki sesyjne – to pliki tymczasowe, przechowywane do chwili opuszczenia Serwisu (np. poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe – to pliki, które są przechowywane bądź przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia 

 

Zmiana sposobu korzystania z plików cookies 

 

Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies, pochodzących z Serwisu. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.  

 

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.