O SZKOLENIU

Podatek VAT – obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, opodatkowanie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaczynających swoją przygodę z podatkami lub księgowością.  

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami funkcjonowania podatku VAT, w szczególności w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego, stawek podatku i zwolnień z opodatkowania, prawa do odliczenia podatku naliczonego, zasad prowadzenia ewidencji VAT i innych ogólnych zagadnień związanych z podatkiem VAT.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Podatek VAT źródła prawa unijnego i krajowego:

a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,

b) ogólne zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,

c)  zgodność regulacji krajowych z prawem unijnym w zakresie podatku VAT,

d) kiedy stosuje się przepisy unijne bezpośrednio z pominięciem przepisów krajowych,

e) rola orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

2. Jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT?

a) katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT,

b) w jakich okolicznościach wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT powoduje ich opodatkowanie?

c) czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

3. Odpłatna dostawa towarów:

a) pojęcie towaru,

b) pojęcie dostawy towarów w rozumieniu podatku VAT – dostaw towaru a cywilnoprawne przeniesienie prawa własności towaru,

c) dostawy towarów o charakterze ciągłym,

d) moment dokonania dostawy towarów – jak prawidłowo ustalić?

e) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie dostaw towarów,

f) specyficzne rodzaje dostaw towarów.

4. Odpłatne świadczenie usług:

a) definicja świadczenia usług,

b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,

c) świadczenia kompleksowe – utrwalone orzecznictwo,

d) jak ustalić moment wykonania usługi?

e) usługi o charakterze ciągłym,

f) usługi wykonywane etapami (częściowo),

g) refakturowanie usług.

5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:

a) dlaczego nieodpłatne czynności podlegają opodatkowaniu?

b) w jakiej sytuacji nieodpłatne czynności podlegają opodatkowaniu?

c) prezenty o małej wartości oraz próbki jako wyłączone z opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,

d) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników – zasady opodatkowania VAT,

e) nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów – zasady opodatkowania VAT.

6. Podatnik podatku VAT:

a) pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu podatku VAT a pojęcie działalności w rozumieniu przepisów Prawa Przedsiębiorców – różnice,

b) zwolnienia podmiotowe (w tym czynności wyłączone ze zwolnienia podmiotowego),

c) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT),

d) organy władzy publicznej jako podatnik VAT.

7. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:

a) stawki podatku VAT i zasady ich stosowania,

b) zwolnienia przedmiotowe – jakie czynności są zwolnione z opodatkowania?

c) znaczenia PKWiU 2015, nomenklatury scalonej CN oraz innych klasyfikacji statystycznych dla obowiązków podatkowych w zakresie VAT,

d) Wiążąca Informacja Stawkowa jako instrument ochrony prawnej.

8. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe:

a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,

b) usługi i dostawy o charakterze ciągłym a moment powstania obowiązku podatkowego,

c) częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,

d) obowiązek podatkowy w otrzymania zaliczki,

e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,

f) szczególne przypadku odmiennego określenia momentu powstania – wyjątki.

9. Określanie podstawy opodatkowania:

a) podstawa opodatkowania dla czynności odpłatnych,

b) podstawa opodatkowania dla czynności nieodpłatnych,

c) czy VAT liczyć metodą „w stu” czy „od stu”,

d) kurs waluty dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania,

e) podstawa opodatkowania w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem,

f) korygowanie podstawy opodatkowania.

10. Prawo do odliczenia podatku naliczonego:

a) kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

b) termin odliczenia podatku naliczonego,

c) ustawowe ograniczenia odliczenia podatku naliczonego,

d) korekty podatku naliczonego,

e) zwrot podatku naliczonego.

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

1.04.2021 | 10:00-15:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Podatek VAT – obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, opodatkowanie

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaczynających swoją przygodę z podatkami lub księgowością.  

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami funkcjonowania podatku VAT, w szczególności w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego, stawek podatku i zwolnień z opodatkowania, prawa do odliczenia podatku naliczonego, zasad prowadzenia ewidencji VAT i innych ogólnych zagadnień związanych z podatkiem VAT.

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1.Podatek VAT źródła prawa unijnego i krajowego:

  a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,

  b) ogólne zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,

  c)  zgodność regulacji krajowych z prawem unijnym w zakresie podatku VAT,

  d) kiedy stosuje się przepisy unijne bezpośrednio z pominięciem przepisów krajowych,

  e) rola orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  2. Jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT?

  a) katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT,

  b) w jakich okolicznościach wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT powoduje ich opodatkowanie?

  c) czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

  3. Odpłatna dostawa towarów:

  a) pojęcie towaru,

  b) pojęcie dostawy towarów w rozumieniu podatku VAT – dostaw towaru a cywilnoprawne przeniesienie prawa własności towaru,

  c) dostawy towarów o charakterze ciągłym,

  d) moment dokonania dostawy towarów – jak prawidłowo ustalić?

  e) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie dostaw towarów,

  f) specyficzne rodzaje dostaw towarów.

  4. Odpłatne świadczenie usług:

  a) definicja świadczenia usług,

  b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,

  c) świadczenia kompleksowe – utrwalone orzecznictwo,

  d) jak ustalić moment wykonania usługi?

  e) usługi o charakterze ciągłym,

  f) usługi wykonywane etapami (częściowo),

  g) refakturowanie usług.

  5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:

  a) dlaczego nieodpłatne czynności podlegają opodatkowaniu?

  b) w jakiej sytuacji nieodpłatne czynności podlegają opodatkowaniu?

  c) prezenty o małej wartości oraz próbki jako wyłączone z opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,

  d) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników – zasady opodatkowania VAT,

  e) nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów – zasady opodatkowania VAT.

  6. Podatnik podatku VAT:

  a) pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu podatku VAT a pojęcie działalności w rozumieniu przepisów Prawa Przedsiębiorców – różnice,

  b) zwolnienia podmiotowe (w tym czynności wyłączone ze zwolnienia podmiotowego),

  c) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT),

  d) organy władzy publicznej jako podatnik VAT.

  7. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:

  a) stawki podatku VAT i zasady ich stosowania,

  b) zwolnienia przedmiotowe – jakie czynności są zwolnione z opodatkowania?

  c) znaczenia PKWiU 2015, nomenklatury scalonej CN oraz innych klasyfikacji statystycznych dla obowiązków podatkowych w zakresie VAT,

  d) Wiążąca Informacja Stawkowa jako instrument ochrony prawnej.

  8. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe:

  a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,

  b) usługi i dostawy o charakterze ciągłym a moment powstania obowiązku podatkowego,

  c) częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,

  d) obowiązek podatkowy w otrzymania zaliczki,

  e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,

  f) szczególne przypadku odmiennego określenia momentu powstania – wyjątki.

  9. Określanie podstawy opodatkowania:

  a) podstawa opodatkowania dla czynności odpłatnych,

  b) podstawa opodatkowania dla czynności nieodpłatnych,

  c) czy VAT liczyć metodą „w stu” czy „od stu”,

  d) kurs waluty dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania,

  e) podstawa opodatkowania w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem,

  f) korygowanie podstawy opodatkowania.

  10. Prawo do odliczenia podatku naliczonego:

  a) kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

  b) termin odliczenia podatku naliczonego,

  c) ustawowe ograniczenia odliczenia podatku naliczonego,

  d) korekty podatku naliczonego,

  e) zwrot podatku naliczonego.

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  199 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  1.04.2021 | 10:00-15:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!