O SZKOLENIU

Podatek od nieruchomości 2021 – optymalizacja zakresu opodatkowania

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości. W takcie szkolenia omówione zostaną:

 • najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych dotyczące rozliczenia podatku od nieruchomości, w tym „głośny” ostatnimi czasy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19);
 • najczęstsze problemy podatników związane z wykładnią przepisów z zakresu podatku od nieruchomości.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

 

Zakres tematyczny szkolenia:

I. Podmiot podatku

 1. Właściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych
 2. Użytkownik wieczysty gruntu
 3. Posiadacz samoistny
 4. Posiadacz zależny nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 5. Współwłaściciel
 6. Posiadanie bezumowne

II. Podstawa opodatkowania i sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania

 1. Definicja podstawy opodatkowania
 2. Podstawa opodatkowania dla gruntów
 3. Podstawa opodatkowania dla budynków lub ich części
 4. Podstawa opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

III. Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli – zmiana orzecznictwa

1. Postępowanie organu podatkowego w celu ustalenia podstawy opodatkowania budowli – ustalenia ogólne

2. Wartość amortyzacyjna a wartość rynkowa

3. Określenie podstawy opodatkowania budowlicałkowicie zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – analiza orzecznictwa:

 • Wyrok WSA w Kielcach (z 13.02.2019 r., I SA/Ke 3/19)
 • Wyroki WSA w Rzeszowie, Gliwicach, Białymstoku (Wyrok WSA w Rzeszowie z 21.02.2019 r., I SA/Rz 1222/18; wyroki WSA w Gliwicach: z 11.07.2019 r., I SA/Gl 701/19, I SA/Gl 702/19, I SA/Gl 703/19; z 17.09.2019 r., I SA/Gl 704/19, I SA/Gl 705/19, I SA/Gl 706/19; z 5.11.2019 r., I SA/Gl 1108/19; z 14.01.2020 r., I SA/Gl 814/19, I SA/Gl 815/19, I SA/Gl 816/19, wyrok WSA w Białymstoku z 29.01.2020 r., I SA/BK 709/19)

IV. Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem – pojęcie „trwałego związku z gruntem”

 1. Fundament, przegrody budowlane i dach jako wyznacznik istnienia budynku
 2. Trwały związek z gruntem
 3. Trwałe związanie budynku z gruntem. Analiza linii interpretacyjnej, w tym w oparciu o wyroki:
 • NSA z dnia 17.01.2020 r., II OSK 536/18
 • NSA z dnia 6.04.2017 r., II FSK 630/15
 1. Przegrody budowlane
 2. Fundament
 3. Dach

V. Tymczasowy obiekt budowlany jako przedmiot opodatkowania – czy można opodatkować namioty przemysłowe, kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane?

 1. Tymczasowe obiekty budowlane w prawie budowlanym
 2. Tymczasowy obiekt budowlany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
 3. Opodatkowanie jako budynek
 4. Opodatkowanie jako budowla
 5. Hala magazynowa namiotowa a zwrot „tymczasowy obiekt budowlany”
 6. Postępowanie dowodowe w celu podatkowo-prawnej klasyfikacji hali magazynowej namiotowej
 7. Kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane a zwrot „tymczasowy obiekt budowlany”
 8. Opodatkowanie wiat i zbiorników

VI. Niezgodny ze stanem faktycznym wpis w ewidencji gruntów i budynków

 1. Ewidencja gruntów i budynków
 2. Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych
 3. Rejestr gruntów i budynków a podstawa wymiaru podatku od nieruchomości – orzeczenia sądów

VII. Księgi wieczyste i ich wpływ na zakres opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości

 

VIII. Grunty zajęte na działalność gospodarczą a grunty związane z działalnością gospodarczą

 1. Grunt jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 2. Pojęcie gruntu
 3. Grunt jako odrębny przedmiot opodatkowania
 4. Opodatkowanie gruntu rolnego, leśnego oraz pozostałych pod budynkiem związanym z działalnością gospodarczą
 5. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów leśnych
 6. Grunty niepodlegające podatkowi od nieruchomości – grunty rolne lub leśne
 7. Wpływ ewidencji gruntów i budynków na opodatkowanie gruntów
 8. Zajęcie gruntu na działalność gospodarczą
 9. Zajęcie gruntu rolnego lub leśnego na działalność gospodarczą i działalność rolną lub leśną
 10. Drogi wewnętrzne oraz drogi leśne – zasady opodatkowania
 11. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19) – szansa na zmianę?

IX. Zasady opodatkowania gruntów na których ustanowiono służebność przesyłu

 1. Służebność przesyłu a umowa przenosząca posiadanie
 2. Umowa służebności przesyłu a okoliczność zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej
 3. Służebność przesyłu na gruntach leśnych a podatek od nieruchomości; Uchwała NSA, akt II FPS 3/19 – zmiana linii interpretacyjnej?

X. Pozostałe zagadnienia

 1. Zmiany w podatku od nieruchomości w roku 2021
 2. Regulacje tarczy antykryzysowej (COVID–19)

PROWADZĄCY

maria tsima

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

16.04.2021 | 10:00-14:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Podatek od nieruchomości 2021 – optymalizacja zakresu opodatkowania

  1. Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem

  podatku od nieruchomości. W takcie szkolenia omówione zostaną:

  • najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych dotyczące rozliczenia podatku od nieruchomości, w tym „głośny” ostatnimi czasy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19);
  • najczęstsze problemy podatników związane z wykładnią przepisów z zakresu podatku od nieruchomości.

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

   

  Zakres tematyczny szkolenia:

  I. Podmiot podatku

  1. Właściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych
  2. Użytkownik wieczysty gruntu
  3. Posiadacz samoistny
  4. Posiadacz zależny nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
  5. Współwłaściciel
  6. Posiadanie bezumowne

  II. Podstawa opodatkowania i sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania

   

  1. Definicja podstawy opodatkowania
  2. Podstawa opodatkowania dla gruntów
  3. Podstawa opodatkowania dla budynków lub ich części
  4. Podstawa opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

   

  III. Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli – zmiana orzecznictwa

   

  1. Postępowanie organu podatkowego w celu ustalenia podstawy opodatkowania budowli – ustalenia ogólne

  2. Wartość amortyzacyjna a wartość rynkowa

  3. Określenie podstawy opodatkowania budowlicałkowicie zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – analiza orzecznictwa:

  • Wyrok WSA w Kielcach (z 13.02.2019 r., I SA/Ke 3/19)
  • Wyroki WSA w Rzeszowie, Gliwicach, Białymstoku (Wyrok WSA w Rzeszowie z 21.02.2019 r., I SA/Rz 1222/18; wyroki WSA w Gliwicach: z 11.07.2019 r., I SA/Gl 701/19, I SA/Gl 702/19, I SA/Gl 703/19; z 17.09.2019 r., I SA/Gl 704/19, I SA/Gl 705/19, I SA/Gl 706/19; z 5.11.2019 r., I SA/Gl 1108/19; z 14.01.2020 r., I SA/Gl 814/19, I SA/Gl 815/19, I SA/Gl 816/19, wyrok WSA w Białymstoku z 29.01.2020 r., I SA/BK 709/19)

  IV. Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem – pojęcie „trwałego związku z gruntem”

   

  1. Fundament, przegrody budowlane i dach jako wyznacznik istnienia budynku
  2. Trwały związek z gruntem
  3. Trwałe związanie budynku z gruntem. Analiza linii interpretacyjnej, w tym w oparciu o wyroki:
  • NSA z dnia 17.01.2020 r., II OSK 536/18
  • NSA z dnia 6.04.2017 r., II FSK 630/15
  1. Przegrody budowlane
  2. Fundament
  3. Dach

  V. Tymczasowy obiekt budowlany jako przedmiot opodatkowania – czy można opodatkować namioty przemysłowe, kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane?

   

  1. Tymczasowe obiekty budowlane w prawie budowlanym
  2. Tymczasowy obiekt budowlany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
  3. Opodatkowanie jako budynek
  4. Opodatkowanie jako budowla
  5. Hala magazynowa namiotowa a zwrot „tymczasowy obiekt budowlany”
  6. Postępowanie dowodowe w celu podatkowo-prawnej klasyfikacji hali magazynowej namiotowej
  7. Kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane a zwrot „tymczasowy obiekt budowlany”
  8. Opodatkowanie wiat i zbiorników

    

   VI. Niezgodny ze stanem faktycznym wpis w ewidencji gruntów i budynków

    

   1. Ewidencja gruntów i budynków
   2. Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych
   3. Rejestr gruntów i budynków a podstawa wymiaru podatku od nieruchomości – orzeczenia sądów

   VII. Księgi wieczyste i ich wpływ na zakres opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości

    

   VIII. Grunty zajęte na działalność gospodarczą a grunty związane z działalnością gospodarczą

    

   1. Grunt jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
   2. Pojęcie gruntu
   3. Grunt jako odrębny przedmiot opodatkowania
   4. Opodatkowanie gruntu rolnego, leśnego oraz pozostałych pod budynkiem związanym z działalnością gospodarczą
   5. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów leśnych
   6. Grunty niepodlegające podatkowi od nieruchomości – grunty rolne lub leśne
   7. Wpływ ewidencji gruntów i budynków na opodatkowanie gruntów
   8. Zajęcie gruntu na działalność gospodarczą
   9. Zajęcie gruntu rolnego lub leśnego na działalność gospodarczą i działalność rolną lub leśną
   10. Drogi wewnętrzne oraz drogi leśne – zasady opodatkowania
   11. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19) – szansa na zmianę?

   IX. Zasady opodatkowania gruntów na których ustanowiono służebność przesyłu

    

   1. Służebność przesyłu a umowa przenosząca posiadanie
   2. Umowa służebności przesyłu a okoliczność zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej
   3. Służebność przesyłu na gruntach leśnych a podatek od nieruchomości; Uchwała NSA, akt II FPS 3/19 – zmiana linii interpretacyjnej?

    

   X. Pozostałe zagadnienia

    

   1. Zmiany w podatku od nieruchomości w roku 2021
   2. Regulacje tarczy antykryzysowej (COVID–19)

   PROWADZĄCY

   maria tsima

   cena szkolenia

   199 + VAT

   Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

   Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

   Data | czas trwania

   16.04.2021 | 10:00-14:00

   formularz kontaktowy

    KONTAKT

    Masz więcej pytań? 

    Napisz do nas!

    Lub zadzwoń!

    Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!