Back

Najważniejsze problemy w VAT

Podatek od towarów i usług

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji. Co do zasady obowiązek rejestracji i rozliczania VAT spoczywa na każdym przedsiębiorcy, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podatnik VAT

Podatników VAT można podzielić na dwie grupy. Podatnik czynny VAT to ten, który płaci podatek, natomiast podatnik VAT zwolniony to ten, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego – ze względu na niski limit sprzedaży – lub ze zwolnienia przedmiotowego – ze względu na dokonywanie sprzedaży wyłącznie zwolnionej. Podatnik VAT zwolniony zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji uproszczonej, a jego rejestracja VAT ma charakter dobrowolny. Wyróżnia się również małych podatników VAT, tj. przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości  2 milionów euro.

Rozliczenie miesięczne i kwartalne

Rozliczenie VAT polega na tym, że faktury wystawione w danym okresie rozliczeniowym należy wykazać w deklaracji podatkowej za ten okres, odpowiednio JPK_V7M, dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K, dla podatników rozliczających się kwartalnie. To czy faktury zostały uregulowane nie ma znaczenia, podatek należy zapłacić do 25. dnia następującego miesiąca lub do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Stawki VAT

Podstawowa stawka podatku od towaru i usług wynosi 23%. Stawka obniżona to 8% lub 5%. W ustawie mowa również o stawce preferencyjnej wynoszącej 0%, stosowanej między innymi w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów. Spełnienie odpowiednich wymagań skutkuje brakiem kwoty podatku na fakturach dla nabywców, sprzedawca nie płaci podatku i ma prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów i usług związanych z daną transakcją.

Szkolenie VAT w praktyce

Zapraszamy na szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług, które swoim zakresem obejmie między innymi proces refakturowania, rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czy sposób dokonania alokacji podatku naliczonego w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.  Szkolenie odbędzie się 11 lipca 2024 roku. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych problemów związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług oraz przedstawienie zagadnień szczególnie zagrożonych ryzykiem podatkowym. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdziesz w zakładce szkolenia online. Nie przegap tej okazji do poszerzenia wiedzy, która może okazać się ważna dla Twojej firmy.

Podsumowanie

Rozliczenie podatku od towarów i usług jest złożonym zagadnieniem, będącym przedmiotem wielu wniosków o interpretacje indywidualne. Zapoznanie się z najważniejszymi regulacjami oraz podstawowymi zasadami praktyki stanowi podstawę efektywnej pracy działów księgowych, biur rachunkowych oraz przedsiębiorców.

Jeśli czujesz, że możesz potrzebować wsparcia w tej dziedzinie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Staniek&Partners. Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i trudności praktyczne występujące w ramach podatku VAT, dzięki czemu Twoja firma będzie mogła uniknąć ewentualnych sytuacji spornych z organami podatkowymi. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc i napisz do nas: akademia@staniekandpartners.com

 

 

Autor: Julia Orzełowska, Ewa Nowogrodzka 

Loading