O SZKOLENIU

Korygowanie faktur, podatku VAT oraz JPK w świetle przepisów obowiązujących od 2021 roku

I. FAKTURY

1. Definicje oraz rodzaje faktur:

a) faktura w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT oraz polskich przepisów o VAT;

b) rodzaje faktur:

– faktura tradycyjna (papierowa);

– faktura elektroniczna;

– faktura ustrukturyzowana – nowy rodzaj faktur w przepisach od lipca 2021 r.

c) prawidłowa treść i elementy faktur w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT oraz polskich przepisów o VAT.

2. Obowiązek wystawienia faktury:

a) w jakich sytuacjach występuje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury bez żądania nabywcy?

b) kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?

c) skutki niewystawienia faktury lub podwójnego zafakturowania tego samego zdarzenia,

d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej (tzw. pustej) lub wadliwej – istotne orzeczenie TSUE z dnia 18 marca 2021 w sprawie polskich przepisów dotyczących opodatkowania pustych faktur,

e) oznaczenia GTU oraz MPP – jak prawidłowo stosować:

– nowe zasady stosowania oznaczenia MPP od stycznia 2021,

– nowe możliwości kompensowania faktur MPP,

– zasady stosowania oznaczeń GTU oraz MPP do faktur oraz faktur korygujących.

3. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej – najczęściej popełniane błędy;

b) kilka zaliczek do jednej transakcji a prawidłowe fakturowanie,

c) zaliczka i dostawa towarów w tym samym okresie rozliczeniowym – sposób dokumentowania,

d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej,

e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji – prawidłowe dokumentowanie,

f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej

4. Faktury do paragonów:

a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez żądania nabywcy?

b) termin wystawienia faktury do paragonu,

c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,

d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne,

e) faktury do paragonów – ujęcie w JPK,

f) faktury korygujące do faktur do paragonów – ujęcie w JPK,

g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

5. Faktury uproszczone – przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

b) numer faktury uproszczonej,

c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.

d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.

e) korygowanie faktur uproszczonych,

f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

6. Faktury w walucie obcej:

a) kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej? – najczęściej popełniane błędy,

b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?,

c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „tradycyjna”,

d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „alternatywna” od 2021 roku,

e) nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

7. Faktury zakupu

a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej? – przepisy o VAT/PIT/CIT oraz o rachunkowości;

b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

II. Faktury Korygujące

1. Zasady wystawiania faktur korygujących

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?,

b) kilka faktur korygujących do jednej faktury,

c) faktura korygująca a nota korygująca,

d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021

3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2021

4. Faktury korygujące a kurs waluty:

a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym,

b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,

c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego

5. Anulowanie faktury

a) brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę?

b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

249 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

17.05.2021 | 10:00-15:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Korygowanie faktur, podatku VAT oraz JPK w świetle przepisów obowiązujących od 2021 roku

  I. FAKTURY

  1. Definicje oraz rodzaje faktur:

  a) faktura w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT oraz polskich przepisów o VAT;

  b) rodzaje faktur:

  – faktura tradycyjna (papierowa);

  – faktura elektroniczna;

  – faktura ustrukturyzowana – nowy rodzaj faktur w przepisach od lipca 2021 r.

  c) prawidłowa treść i elementy faktur w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT oraz polskich przepisów o VAT.

  2. Obowiązek wystawienia faktury:

  a) w jakich sytuacjach występuje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury bez żądania nabywcy?

  b) kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?

  c) skutki niewystawienia faktury lub podwójnego zafakturowania tego samego zdarzenia,

  d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej (tzw. pustej) lub wadliwej – istotne orzeczenie TSUE z dnia 18 marca 2021 w sprawie polskich przepisów dotyczących opodatkowania pustych faktur,

  e) oznaczenia GTU oraz MPP – jak prawidłowo stosować:

  – nowe zasady stosowania oznaczenia MPP od stycznia 2021,

  – nowe możliwości kompensowania faktur MPP,

  – zasady stosowania oznaczeń GTU oraz MPP do faktur oraz faktur korygujących.

  3. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

  a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej – najczęściej popełniane błędy;

  b) kilka zaliczek do jednej transakcji a prawidłowe fakturowanie,

  c) zaliczka i dostawa towarów w tym samym okresie rozliczeniowym – sposób dokumentowania,

  d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej,

  e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji – prawidłowe dokumentowanie,

  f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej

  4. Faktury do paragonów:

  a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez żądania nabywcy?

  b) termin wystawienia faktury do paragonu,

  c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,

  d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne,

  e) faktury do paragonów – ujęcie w JPK,

  f) faktury korygujące do faktur do paragonów – ujęcie w JPK,

  g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

  5. Faktury uproszczone – przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

  a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

  b) numer faktury uproszczonej,

  c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.

  d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.

  e) korygowanie faktur uproszczonych,

  f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

  g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

  h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

  6. Faktury w walucie obcej:

  a) kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej? – najczęściej popełniane błędy,

  b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?,

  c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „tradycyjna”,

  d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „alternatywna” od 2021 roku,

  e) nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

  7. Faktury zakupu

  a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej? – przepisy o VAT/PIT/CIT oraz o rachunkowości;

  b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

  c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

  II. Faktury Korygujące

  1. Zasady wystawiania faktur korygujących

  a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?,

  b) kilka faktur korygujących do jednej faktury,

  c) faktura korygująca a nota korygująca,

  d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

  e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

  2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021

  3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2021

  4. Faktury korygujące a kurs waluty:

  a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym,

  b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,

  c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego

  5. Anulowanie faktury

  a) brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę?

  b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  249 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  17.05.2021 | 10:00-15:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!