O SZKOLENIU

Kontrola podatników przez organy Krajowej Administracji Skarbowej - aspekty praktyczne

1. Rodzaje kontroli podatników przez organy Krajowej Administracji Skarbowej:

a) działalność analityczna organów KAS,

b) JPK oraz STIR

c) czynności sprawdzające;

d) kontrola podatkowa;

e) kontrola celno-skarbowa – nowe przepisy od marca 2017 r.;

2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej:

3. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

4. Procedura i przebieg kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

a) zawiadomienie o planowanych czynnościach kontrolnych;

b) wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne);

c) czas trwania kontroli celno-skarbowej;

d) czas trwania kontroli podatkowej;

e) prawa i obowiązki podatników;

5. Prawa i obowiązki pracowników kontroli:

a) Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?

b) Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?

c) Inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,

d) Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?

e) Elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika – najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników,

f) Jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?

g) Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,

h) Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.

6. Postępowanie dowodowe w trakcie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

a) badanie ksiąg podatkowych w tym badania JPK:

– JPK_FA a JPK_VAT;

– JPK_FA a JPK_MAG;

– analiza innych plików JPK;

b) pozostałe czynności dowodowe, w tym czynności dowodowe inicjowane przez podatnika;

c) czynny udział podatnika w czynnościach dowodowych.

6. Środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych:

a) kary porządkowe – zakres oraz procedura nakładania;

b) konsekwencje karne skarbowe za utrudnianie czynności kontrolnych.

7. Pełnomocnik w trakcie kontroli:

a) w jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?

b)  kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?

c) odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.

8. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

a) protokół, decyzja, wynik, postanowienie;

b) środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.

9. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:

a) dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,

b) konsekwencje KKS,

c) podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,

d) pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.

10. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS:

a) możliwość złożenia korekty po zawiadomieniu o planowanej kontroli podatkowej;

b) możliwość złożenia korekty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej;

c) możliwość złożenia korekty po zakończeniu kontroli podatkowej;

d) możliwość złożenia korekty po zakończeniu kontroli celno-skarbowej;

e) skutki niezłożenia korekty po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

 

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

17.06.2021 | 10:00-14:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  Kontrola podatników przez organy Krajowej Administracji Skarbowej - aspekty praktyczne

  Kontrola podatników przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – aspekty praktyczne

  1. Rodzaje kontroli podatników przez organy Krajowej Administracji Skarbowej:

  a) działalność analityczna organów KAS,

  b) JPK oraz STIR

  c) czynności sprawdzające;

  d) kontrola podatkowa;

  e) kontrola celno-skarbowa – nowe przepisy od marca 2017 r.;

  2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej:

  3. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

  4. Procedura i przebieg kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

  a) zawiadomienie o planowanych czynnościach kontrolnych;

  b) wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne);

  c) czas trwania kontroli celno-skarbowej;

  d) czas trwania kontroli podatkowej;

  e) prawa i obowiązki podatników;

  5. Prawa i obowiązki pracowników kontroli:

  a) Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?

  b) Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?

  c) Inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,

  d) Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?

  e) Elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika – najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników,

  f) Jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?

  g) Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,

  h) Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.

  6. Postępowanie dowodowe w trakcie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

  a) badanie ksiąg podatkowych w tym badania JPK:

  – JPK_FA a JPK_VAT;

  – JPK_FA a JPK_MAG;

  – analiza innych plików JPK;

  b) pozostałe czynności dowodowe, w tym czynności dowodowe inicjowane przez podatnika;

  c) czynny udział podatnika w czynnościach dowodowych.

  6. Środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych:

  a) kary porządkowe – zakres oraz procedura nakładania;

  b) konsekwencje karne skarbowe za utrudnianie czynności kontrolnych.

  7. Pełnomocnik w trakcie kontroli:

  a) w jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?

  b)  kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?

  c) odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.

  8. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

  a) protokół, decyzja, wynik, postanowienie;

  b) środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.

  9. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:

  a) dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,

  b) konsekwencje KKS,

  c) podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,

  d) pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.

  10. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS:

  a) możliwość złożenia korekty po zawiadomieniu o planowanej kontroli podatkowej;

  b) możliwość złożenia korekty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej;

  c) możliwość złożenia korekty po zakończeniu kontroli podatkowej;

  d) możliwość złożenia korekty po zakończeniu kontroli celno-skarbowej;

  e) skutki niezłożenia korekty po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

   

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  199 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  17.06.2021 | 10:00-14:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!