O SZKOLENIU

JPK_V7 - Zmiany od lipca 2021 oraz aspekty praktyczne

I. KOREKTY JPK – PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE:

1. 14-dniowy termin „autokorekty” ewidencji VAT:

a) jak praktycznie liczyć czas na złożenie korekty ewidencji VAT składanej w ramach pliku JPK_V7?;

b) w jakich sytuacjach korekta wynika z błędu, a w jakich wynika ze zmiany danych wykazanych w ewidencji złożonej pierwotnie?;

c) potencjalne sankcje karne-skarbowe w przypadku błędów w JPK_V7;

d) co oznacza wadliwość i nierzetelność ewidencji VAT – skutki karne skarbowe,

e) przyczyny korekty a konieczność złożenia „czynnego żalu”,

– kiedy i w jakiej formie złożyć „czynny żal”?;

– kto powinien podpisać „czynny żal”?;

– w jakich sytuacjach czynny żal chroni przed konsekwencjami karnymi-skarbowymi?

b) korekta ewidencji VAT w wyniku czynności lub kontroli organu podatkowego:

– korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a „czynny żal”;

– korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a konsekwencje karne-skarbowe;

– procedura nakładania kary pieniężnej 500 zł za błędy w JPK_V7 – jak bardzo trzeba się postarać, żeby organ podatkowy zastosował sankcję w postaci kary pieniężnej,

– kara pieniężna a konsekwencje karne skarbowe – czy jedno wyklucza drugie?

c) technika korygowania danych wykazywanych w JPK_V7 wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

II. GRUPY TOWAROWO-USŁUGOWE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE:

1. Zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od lipca 2021:

a) nomenklatury statystyczne CN i PKWiU – znaczenie dla oznaczenia GTU;

b) jak prawnie rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania oznaczenia GTU – w jakich sytuacjach interpretacja indywidulana lub WIS, a w jakich opinia urzędu statystycznego?;

c) jakie dokumenty należy oznaczać GTU w świetle zmian od lipca 2021?;

d) GTU_12 – oznaczenia usług niematerialnych w świetle zmian od lipca 2021;

e) dostawa lokali a oznaczenie GTU_10 w świetle zmian od lipca 2021;

f) jakie części samochodowe podlegają oznaczeniu GTU_07 w świetle zmian od lipca 2021;

g) różne rodzaje usług transportowych i magazynowych a GTU_13;

h) wyroby medyczne a oznaczenie GTU_09 – czy sprzedaż krajową również należy oznaczać?;

i) refakturowanie i zaliczki a oznaczenia GTU;

j) pytania uczestników dotyczące GTU.

III. OZNACZENIA DOKUMENTÓW ORAZ PROCEDUR PODATKOWYCH – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE:

1. transakcje z podmiotami powiązanymi a oznaczenie TP:

a) jakie relacje zarządcze, kapitałowe i rodzinne powodują konieczność stosowania oznaczenia TP?;

b) czy dla oznaczenia TP ma znaczenie limit kwotowy transakcji w świetle zmian od lipca 2021?

c) czy oznaczenie TP dotyczy również transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe?

2. usługi objęte oznaczaniem EE:

a) zakres usług objętych oznaczeniem EE,

b) rodzaj nabywcy usługi a konieczność oznaczenia EE;

c) świadczenia na rzecz pracowników a oznaczenie EE.

3. Właściwe stosowanie oznaczenia MPP w świetle zmian od lipca 2021:

a) jakie dokumenty sprzedaży i zakupu należy oznaczać MPP w świetle zmian od lipca 2021?;

b) kiedy faktycznie występuje obowiązek podzielonej płatności?;

c) dobrowolna podzielona płatności a oznaczenie MPP w świetle zmian od lipca 2021;

d) faktury korygujące a oznaczenie MPP;

e) błędna treść faktury a oznaczenie MPP.

4. Zdarzenia wykazywane dokumentem wewnętrznym oznaczonym jako WEW:

a) korekty VAT naliczonego a wykorzystanie dokumentu WEW w świetle zmian od lipca 2021;

b) sytuacje, w których należy stosować dokument WEW (dokument wewnętrzny);

c) jakie wykazywać dane nabywcy w przypadku zastosowania dokumentu WEW?;

d) zastąpienie oryginalnego dokumentu dokumentem WEW – w jakich sytuacjach jest dopuszczalne?

e) dokument WEW a oznaczenie GTU w świetle zmian od lipca 2021;

f) dokument WEW a inne oznaczenia występujące w JPK_V7 (np. TP);

g) czy dokument WEW może być stosowany w przypadku importu towarów, importu usług, WNT i innych transakcji w obrocie międzynarodowym?

5. Dane kontrahenta w JPK_V7:

a) jak stosować „prefix” kraju przy numerze NIP?

b) transakcje z pracownikami, a dane wykazywane w JPK_V7

c) sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a dane kontrahenta w JPK_V7.

6. Sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:

a) jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną fiskalizowaną?

b) zasady wykazywania faktur do paragonów,

c) zasady wykazywania faktur korygujących wystawianych do faktur do paragonów,

d) korekty obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej a dane wykazywane w JPK_V7,

7. Faktury uproszczone w JPK w świetle zmian od lipca 2021

a) jak wykazywać faktury uproszczone z punktu widzenia dostawców i nabywców w świetle zmian od lipca 2021?;

b) jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania faktur uproszczonych?;

c) objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące faktur uproszczonych;

d) paragony do 450 zł z NIP nabywcy oraz adnotacją „nie stanowi faktury uproszczonej” – czy stanowią fakturę uproszczoną?

8. Sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:

a) jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną nie fiskalizowaną, nie udokumentowaną fakturą?

b) zasady wykazywania faktur wystawionych do detalicznej sprzedaży nie fiskalizowanej?

c) czy wystawienie faktury do sprzedaży nie fiskalizowanej po złożeniu JPK wymaga korekty ewidencji?

d) jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania sprzedaży nie fiskalizowanej?

9. korekta z tytułu „ulgi na złe długi” w JPK_V7 w świetle zmian od lipca 2021:

a) jak właściwie wykazywać korektę z tytułu „ulgi na złe długi” z perspektywy dostawcy i nabywcy?

b) zasady podatkowe wykazywania korekty z tytułu „ulgi na złe długi”

c) wykazywanie korekty z tytułu „ulgi na złe długi” a oznaczenia GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych,

d) wpływ orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. na sytuację polskich podatników VAT,

e) w jakiej części TSUE zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT?

f) jak po orzeczeniu TSUE stosować przepisy o „uldze na złe długi”,

g) czy można złożyć korekty deklaracji VAT za przeszłe okresy rozliczeniowe?

PROWADZĄCY

MICHAŁ KRAWCZYK

cena szkolenia

249 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

9.07.2021 | 10:00-15:00

formularz kontaktowy

  KONTAKT

  Masz więcej pytań? 

  Napisz do nas!

  Lub zadzwoń!

  Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

  O SZKOLENIU

  JPK_V7 - Zmiany od lipca 2021 oraz aspekty praktyczne

  I. KOREKTY JPK – PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE:

  1. 14-dniowy termin „autokorekty” ewidencji VAT:

  a) jak praktycznie liczyć czas na złożenie korekty ewidencji VAT składanej w ramach pliku JPK_V7?;

  b) w jakich sytuacjach korekta wynika z błędu, a w jakich wynika ze zmiany danych wykazanych w ewidencji złożonej pierwotnie?;

  c) potencjalne sankcje karne-skarbowe w przypadku błędów w JPK_V7;

  d) co oznacza wadliwość i nierzetelność ewidencji VAT – skutki karne skarbowe,

  e) przyczyny korekty a konieczność złożenia „czynnego żalu”,

  – kiedy i w jakiej formie złożyć „czynny żal”?;

  – kto powinien podpisać „czynny żal”?;

  – w jakich sytuacjach czynny żal chroni przed konsekwencjami karnymi-skarbowymi?

  b) korekta ewidencji VAT w wyniku czynności lub kontroli organu podatkowego:

  – korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a „czynny żal”;

  – korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a konsekwencje karne-skarbowe;

  – procedura nakładania kary pieniężnej 500 zł za błędy w JPK_V7 – jak bardzo trzeba się postarać, żeby organ podatkowy zastosował sankcję w postaci kary pieniężnej,

  – kara pieniężna a konsekwencje karne skarbowe – czy jedno wyklucza drugie?

  c) technika korygowania danych wykazywanych w JPK_V7 wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

  II. GRUPY TOWAROWO-USŁUGOWE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE:

  1. Zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od lipca 2021:

  a) nomenklatury statystyczne CN i PKWiU – znaczenie dla oznaczenia GTU;

  b) jak prawnie rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania oznaczenia GTU – w jakich sytuacjach interpretacja indywidulana lub WIS, a w jakich opinia urzędu statystycznego?;

  c) jakie dokumenty należy oznaczać GTU w świetle zmian od lipca 2021?;

  d) GTU_12 – oznaczenia usług niematerialnych w świetle zmian od lipca 2021;

  e) dostawa lokali a oznaczenie GTU_10 w świetle zmian od lipca 2021;

  f) jakie części samochodowe podlegają oznaczeniu GTU_07 w świetle zmian od lipca 2021;

  g) różne rodzaje usług transportowych i magazynowych a GTU_13;

  h) wyroby medyczne a oznaczenie GTU_09 – czy sprzedaż krajową również należy oznaczać?;

  i) refakturowanie i zaliczki a oznaczenia GTU;

  j) pytania uczestników dotyczące GTU.

  III. OZNACZENIA DOKUMENTÓW ORAZ PROCEDUR PODATKOWYCH – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE:

  1. transakcje z podmiotami powiązanymi a oznaczenie TP:

  a) jakie relacje zarządcze, kapitałowe i rodzinne powodują konieczność stosowania oznaczenia TP?;

  b) czy dla oznaczenia TP ma znaczenie limit kwotowy transakcji w świetle zmian od lipca 2021?

  c) czy oznaczenie TP dotyczy również transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe?

  2. usługi objęte oznaczaniem EE:

  a) zakres usług objętych oznaczeniem EE,

  b) rodzaj nabywcy usługi a konieczność oznaczenia EE;

  c) świadczenia na rzecz pracowników a oznaczenie EE.

  3. Właściwe stosowanie oznaczenia MPP w świetle zmian od lipca 2021:

  a) jakie dokumenty sprzedaży i zakupu należy oznaczać MPP w świetle zmian od lipca 2021?;

  b) kiedy faktycznie występuje obowiązek podzielonej płatności?;

  c) dobrowolna podzielona płatności a oznaczenie MPP w świetle zmian od lipca 2021;

  d) faktury korygujące a oznaczenie MPP;

  e) błędna treść faktury a oznaczenie MPP.

  4. Zdarzenia wykazywane dokumentem wewnętrznym oznaczonym jako WEW:

  a) korekty VAT naliczonego a wykorzystanie dokumentu WEW w świetle zmian od lipca 2021;

  b) sytuacje, w których należy stosować dokument WEW (dokument wewnętrzny);

  c) jakie wykazywać dane nabywcy w przypadku zastosowania dokumentu WEW?;

  d) zastąpienie oryginalnego dokumentu dokumentem WEW – w jakich sytuacjach jest dopuszczalne?

  e) dokument WEW a oznaczenie GTU w świetle zmian od lipca 2021;

  f) dokument WEW a inne oznaczenia występujące w JPK_V7 (np. TP);

  g) czy dokument WEW może być stosowany w przypadku importu towarów, importu usług, WNT i innych transakcji w obrocie międzynarodowym?

  5. Dane kontrahenta w JPK_V7:

  a) jak stosować „prefix” kraju przy numerze NIP?

  b) transakcje z pracownikami, a dane wykazywane w JPK_V7

  c) sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a dane kontrahenta w JPK_V7.

  6. Sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:

  a) jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną fiskalizowaną?

  b) zasady wykazywania faktur do paragonów,

  c) zasady wykazywania faktur korygujących wystawianych do faktur do paragonów,

  d) korekty obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej a dane wykazywane w JPK_V7,

  7. Faktury uproszczone w JPK w świetle zmian od lipca 2021

  a) jak wykazywać faktury uproszczone z punktu widzenia dostawców i nabywców w świetle zmian od lipca 2021?;

  b) jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania faktur uproszczonych?;

  c) objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące faktur uproszczonych;

  d) paragony do 450 zł z NIP nabywcy oraz adnotacją „nie stanowi faktury uproszczonej” – czy stanowią fakturę uproszczoną?

  8. Sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:

  a) jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną nie fiskalizowaną, nie udokumentowaną fakturą?

  b) zasady wykazywania faktur wystawionych do detalicznej sprzedaży nie fiskalizowanej?

  c) czy wystawienie faktury do sprzedaży nie fiskalizowanej po złożeniu JPK wymaga korekty ewidencji?

  d) jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania sprzedaży nie fiskalizowanej?

  9. korekta z tytułu „ulgi na złe długi” w JPK_V7 w świetle zmian od lipca 2021:

  a) jak właściwie wykazywać korektę z tytułu „ulgi na złe długi” z perspektywy dostawcy i nabywcy?

  b) zasady podatkowe wykazywania korekty z tytułu „ulgi na złe długi”

  c) wykazywanie korekty z tytułu „ulgi na złe długi” a oznaczenia GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych,

  d) wpływ orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. na sytuację polskich podatników VAT,

  e) w jakiej części TSUE zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT?

  f) jak po orzeczeniu TSUE stosować przepisy o „uldze na złe długi”,

  g) czy można złożyć korekty deklaracji VAT za przeszłe okresy rozliczeniowe?

  PROWADZĄCY

  MICHAŁ KRAWCZYK

  cena szkolenia

  249 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  9.07.2021 | 10:00-15:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!