O SZKOLENIU

JPK – pierwsze doświadczenia

Praktyczne problemy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów oraz pierwsze interpretacje podatkowe w tym przedmiocie.

I. FAKTURY

1. Obowiązek wystawienia faktur:

a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury?

b) kiedy trzeba wystawić fakturę na żądanie nabywcy?

c) skutki niewystawienia faktury;

d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej lub wadliwej;

e) oznaczenia GTU oraz MPP – jak prawidłowo stosować.

2. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:

a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej – obowiązek opisu zamówienia lub umowy;

b) kilka zaliczek a prawidłowe fakturowanie;

c) prawidłowa treść faktury zaliczkowej;

d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej;

e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji – prawidłowe dokumentowanie;

f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej.

3. Faktury do paragonów:

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury do paragonu?

b) termin wystawienia faktury do paragonu;

c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy;

d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne;

e) faktury do paragonów – ujęcie w JPK;

f) faktury korygujące do faktur do paragonów – ujęcie w JPK;

g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

4. Faktury uproszczone – przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:

a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?

b) numer faktury uproszczonej;

c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.;

d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.;

e) korygowanie faktur uproszczonych;

f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?

g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?

h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.

5. Faktury w walucie obcej:

a) kiedy faktura jest wystawiona w walucie obcej?

b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?

c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „tradycyjna”;

d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej – metoda „alternatywna” od 2021 roku.

6. Faktury zakupu:

a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej?

b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?

c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

 

II. FAKTURY KORYGUJĄCE

1. Zasady wystawiania faktur korygujących:

a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?

b) kilka faktur korygujących do jednej faktury;

c) faktura korygująca a nota korygująca;

d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?

e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?

2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021.

3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2022.

4. Faktury korygujące a kurs waluty:

a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym;

b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym;

c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego.

5. Anulowanie faktury:

a) brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę?

b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.

 

III. ULGA NA ZŁE DŁUGI – SKUTKI ORZECZENIA TSUE

1. Ograniczenia ulgi na złe długi w polskich przepisach o VAT – w szczególności ograniczenia zakwestionowane przez TSUE:

a) ograniczenie dotyczące statusu nabywcy;

b) ograniczenia czasowe ulgi na złe długi.

2. pływ orzeczenia TSUE na przeszłe okresy rozliczeniowe:

a) korekty deklaracji za przeszłe okresy rozliczeniowe;

b) sprawy zakończone ostateczną decyzją organów podatkowych;

c) sprawy zakończone prawomocnymi orzeczeniami sądów administracyjnych.

3. Wpływ orzeczenia TSUE na bieżące oraz przyszłe okresy rozliczeniowe:

a) jak stosować ulgę na złe długi w świetle orzeczenia TSUE?

PROWADZĄCY

Marcin Otręba

cena szkolenia

249 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

5.02.2021 | 10:00-15:00

KONTAKT

Masz więcej pytań? 

Napisz do nas!

Lub zadzwoń!

Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

FORMULARZ KONTAKTOWY

  OFERTA SZKOLEŃ
  PRAWO PODATKOWE

  NASI TRENERZY

  O AKADEMII

  O SZKOLENIU

  JPK – pierwsze doświadczenia

  Praktyczne problemy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów oraz pierwsze interpretacje podatkowe w tym przedmiocie.

  1) JPK VAT7M/VAT7K

  a) JPK_VAT7M/7K struktura logiczna JPK

  b) Ewidencja i deklaracja w jednym dokumencie

  c) Zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU)

  d) Transakcje oznaczone kodem TP

  e) Usługi objęte oznaczaniem EE

  f) Jak właściwie stosować oznaczenia MPP

  g) Sprzedaż detaliczna a kasa fiskalna

  h) Co dalej z fakturami uproszczonymi

  i) Transakcje międzynarodowe – jak je oznaczyć w JPK

  j) Prefiks PL na fakturze – czy wykazujemy w JPK

  k) Jak oznaczyć w JPK ulgę na złe długi – Pole 42; 46

  l) Refakturowanie faktur w JPK

  m) Pełnomocnictwo do podpisywania JPK – czy UPL wystarczy, a może jednak PP1?

  n) Numery błędów :

    • błąd „0”
    • błąd „401”
    • błąd „407”
    • błąd „408-418”
    • błąd „404; 406; 4018”

  2) Kary za nieprawidłowe przesyłanie JPK

  a) Wezwanie z organu podatkowego w sprawie skorygowania JPK

  b) Co grozi przedsiębiorcy za popełnione błędy w JPK

  c) W jakich przypadkach kara nie zostanie nałożona

  3) Zasady prawidłowego składania korekt JPK_V7M/V7K

  a) Nagłówek oraz oznaczenie podmiotu

    • Kod formularza oraz wariant formularza
    • Kod formularza oraz wariant formularza JPK a kod formularza oraz wariant formularza deklaracji
    • Cel złożenia korekty JPK

  b) Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy

    • Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej
    • Oznaczanie kodami GTU faktur korygujących
    • Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących
    • Stosowanie kodu TP do faktur korygujących
    • Zasady stosowania kodu MPP do faktur korygujących
    • Zapis w nowym JPK_V7 faktury korygującej, gdy faktura pierwotna miała oznaczenie FP
    • Zapis w nowym JPK_V7 korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny

  c) Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy

  d) Pomyłki w danych sprzedawcy lub nabywcy

  e) Korekta, gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK

  f) Korekta u wierzyciela i dłużnika w nowym JPK

  4) Czynny żal a korekta JPK

  a) Jakie sankcje dla przedsiębiorców przewiduje Kodeks karny skarbowy

  b) Definicje z Kodeksu karnego skarbowego

  c) Co to jest czynny żal

  d) Warunki skutecznego czynnego żalu

  5) Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie JPK

  6) Pytania i odpowiedzi

  PROWADZĄCY

  Marcin Otręba

  cena szkolenia

  249 + VAT

  Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

  Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internet. Uczestnik sam decyduje czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

  Data | czas trwania

  20.01.2020 | 10:00-14:00

  formularz kontaktowy

   KONTAKT

   Masz więcej pytań? 

   Napisz do nas!

   Lub zadzwoń!

   Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

   OFERTA SZKOLEŃ
   PRAWO PODATKOWE

   NASI TRENERZY

   O AKADEMII